……………………………………………………………DOCKEKULLA………………………………………………………….

 

Karta över Dockekulla ägor ca 1870