Lite historia 3

Tillbaka

 

Fortsättning

Vid laga skifte år 1850, bestod Dockekulla av fem delar, varvid förmodligen inte alla var bebyggda. Efter skiftet blev ägarförhållandet följande:

1/16 mtl. (mantal) ägs av Peter Olofssons omyndiga barn, utflyttas.

1/8 mtl. ägs av Peter Olofsson, kvarbo.

1/16 mtl. ägs av Salomon Johanson, kvarbo.

1/8 mtl. ägs av Erik Swensson, utflyttas.

1/8 mtl. ägs av Jaen Swensson, utflyttas.

Mangårdsbyggnaden som finns idag är byggd 1886, och flygeln är från 1700-talet. Den var från början förrådsbo men tillbyggdes en bit in på 1900-talet med bostadsdel för drängar och pigor som arbetade på gården. Den nuvarande ladugården är från 1924 och är vinkelbyggd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dockekulla  2003                                                                                      Flygelbyggnad med drängstuga och bodar  2003

 

På gården finns en potatiskällare som är byggd 1882 av en stensättare vid namn Otto Andersson, som var bosatt med sin familj i en stuga som låg omkr. 300 m sydost om gården.

 

 

Här mellan Dockekulla och Lilla Dockekulla , låg stugan där stensättare Andersson skulle ha bott. 

 

 

Det som idag finns kvar av den stugan är rester av grunden och en stensatt källa.

Det sägs att stugan revs och flyttades till Hejdegården i Linköping, alldeles i början av 1900-talet. Det skulle då ha varit Hejdegårdens första bebyggelse.

Otto fick sedan bygga ett hus ca 1 km söder om den tidigare, och det finns kvar idag och heter Kjustorp. Det sägs att han fick utföra 30 sommardagsverken på Dockekulla gård för hyran, vem som stod för själva byggkostnaden är inte känt. Huset är idag löst från gården.