Lite historia 4

Tillbaka

 

 

 

Söder om vägen, mitt emot Dockekulla mangårdsbyggnad, finns rester av en gård som förmodligen revs under första hälften av 1800-talet. Man kan se hus- och ladugårdsgrund samt en källare. Det går inte att finna några uppgifter om den gården.

I boken ”Svenska Gods och Gårdar” från ca 1938 står om Dockekulla:

” Dockekulla, Postadr. Mormorsgruvan. Tel. 7A Hålebo.

Areal: Total 93 har, därav 20 åker, 73 skog, tomt o. trädgård m.m. Tax.-v. 31.500.

Jordart: Sand o lermylla samt mossjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1887, renov. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1926. 3-4 hästar, 11 kor, 5 – 6 ungdjur, 5 – 6 svin, höns till husbehov. Gården till släkten 1837 genom nuv. äg:s farfader Peter Olofsson f. 1807.

Den övertogs därefter av sonen J.P. Pettersson, vilken år 1873 tillköpte 2 gårdar o. 1880 ytterligare en gård. Dennes son, nuv. äg. tillträdde 1914.

Äg. P. Gereon Peterson f. 1877. Son till Johan Peter Pettersson o.h.h. Matilda f. Nilsson. Gift 12 med Sigrid Elisabet f. Johansson. Barn: Per Erik ( genomgått Tenhults lantmannaskola i Jönköpings län 1935-36) , Tage ( genomgått Lunnevads folkhögskola 1936-37 ), Hans, Börje, Bengt.

Äg.: Led. av kyrko- o. skolråd, godeman vid lantmäteriförrättningar. ”

—————————————————————–

 

Gereon Petersson med familj och släkt, och möjligen tjänstefolk