MÖRTETORP

Tillbaka                                                                                                                                                                                                Fortsättning

 

 

Mörtetorp omtalas redan 1383 i dokument, och benämns då som Myortgöl.

Namnet sägs komma från Mörtgölen, som ligger i närheten.

Under Mörtetorp ligger/låg : Jonsbo,  Grindstugan och Enliden.

En stenåldersyxa påträffades på 1880-talet vid stranden av sjön Tran, på Mörtetorps ägor.

Den var 14,5 cm lång, ganska skadad. Man tror det kan vara ett offerfynd.

————————————————————————————————

Om Mörtetorp står i boken ”Svenska Gods och Gårdar” från ca 1938 :

” Mörtetorp, Areal: Total 85 har, därav 25 åker, 60 skogs- o. hagmark, tomt o. trädg. Tax.-v. 26 300.

Jordart: Sandmylla o. mossjord på sursandsbotten. Skogsbest: Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 1890, gamla byggn. i början av 1800-talet, båda renov. 1937-38.

Ekonomibyggn. uppf. 1870 o. senare. 3 hästar, 16 kor o. ungdjur, svin o. höns till husbehov.

Gårdens förste kände äg. är Jon Jonsson, gift med Britta Maria Nilsdotter. Han efterträddes omkr. 1890 av sonen, nuv. äg:s fader, som brukade gården till sin död 1922, då den övergick till stbh. Nuv. äg. tillträdde genom köp 1937. En stenyxa o. en spjutspets ha upphittats å ägorna.

Äg: Janne Pettersson f. 1899. Son till Joh. F. Pettersson o h.h. Elin Jonsdotter.

Gift 29 med Gunhild f. Karlsson.

Äg.: Genomgått Lunnevads folkhögskola 1919-20 ”.

—————————————————————————————————–

 

Och i boken ”Sveriges bebyggelse” från 1951 står :

” Mörtetorp1:1, Mormorsgruvan; 86 ha, 24 åker, 62 skog m.m. Tax. 43 300 ( 33 500, 9 800).

Släktgård fr. 1850, förvärvad 1937. Manbyggn. trä, omkr. 1890, 2 läg, 4 rum, 2 kök, 2 hallar.

Rest. o. mod. 1938. El, v, avl, cv.

Arr. bost. trä, omkr. 1850, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. o. mod. 1937. El, v, avl.

Ekonomibyggn. trä, omkr. 1870, för 6 hästar o. 16 nötkr.

Arr. lantbr. Axel o. Aina Björkman; barn: Anders, Christina.

— Janne o. Gunhild Pettersson.

                                            

                   Janne Pettersson                                                                                                 Gunhild Pettersson

———————————————————————————————————-

 

 

Dansuppvisning JUF vid Mörtetorp 1932

 

Samma uppvisning 1932