ENLIDEN

Tillbaka

 

Enliden ca 1950

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse från 1951 står:

” Mörtetorp 1:3, Enliden, Mormorsgruvan.

7 km fr. jvst. 2923 kvm. Tax. 8 000 ( 500, 7 500 ). Förvärvad 1940. Trä, 1940, 2 läg.,

3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv.

— Byggmäst. Axel o. Ester Andersson. barn: Erik, Gunnar. ”

Enliden byggdes alltså 1940 av ovanstående byggmästare. Denne hade innan ägt en gården ” Tages” i Tranebo, , från 1925 till 1940. De flyttade då till Enliden, som han byggt.

De bodde här till ca 1962.

År 1963 flyttade Bengt och Edit Asklöf hit. Och de bodde till ca 1975-76.

Efter det ägdes det av Håkan Pettersson till ca 1978.

Från 1978-80 innehades det av Bosse Johansson, för att sedan efter det övergå till Ture Svall som numera, 2003, äger det.

—————————————————————————————————-

Enliden 2003