TRANEBO

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                 Fortsättning

 

 

 

Tranebo ligger i norra delen av Kättilstad socken i Kinda kommun. Ägorna gränsar till Åtvidabergs och Tjärstad socken.

Namnet Tranebo, kommer troligen från sambandet med sjön Tran, vilket uppkommit då det funnits, och fortfarande finns, tranor kring den.

Ändelsen –bo, kan enligt böcker, betyda flera saker. I fornsvenskan finns ordet ”bo”, som betyder boning eller boplats, men det kan även vara en förkortning av bod”, och med det menas då ” fäbod” eller ”slåtterbod”.  I ”Norra Kinda-boken” står, att Tranebo, tillsammans med några andra gårdar skrivs som ”nybyggen” i 1635-års jordebok.

Men redan 1383 fanns Tranebo i en förteckning över gårdar, som tillhörde Bo Jonsson Grip. Det kunde kanske vara så, att gården blev öde, för att senare tas i bruk, och därför kallades nybygge.

Tranebo hade Storskifte år 1799 och Enskifte 1814. År 1864 nyodlades 100 tunnland vid Tranebo. Transjön sänktes år 1931.

Gårdarna i byn är tre till antalet och benämns:  Tranebo 1:2A, 1:2B och 1:3.

Förr skrevs storleken på hela byn som 1/4 hemman. Jämföras kan att granngårdarna Dockekulla och Mörtetorp skrevs som 1/2 resp. 1/4 hemman, och Hålebo som 1 hemman, vid samma tid.

Var och en av gårdarna i Tranebo, har, eller har haft, ett torp vardera.

———————————————————————————————–

 

Gurli och Göte Olsson 1937.    Tranebo 1:3 i bakgrunden..