Dockekulla Bygdegård

Tillbaka                                                                                                                                                                                                             Fortsättning 

 

 

Denna lokal uppfördes här 1948 av N Kättilstads JUF, och var då en militärbarack som fraktats hit från Linköping. Vilka som var med och stöttade kan man läsa på tavlan som sitter i tamburen. Det var de flesta av traktens folk.

Här är avskrift av ett protokoll från tiden innan det bestämdes med baracken.:

 

Protokoll vid sammanträde med Kättilstads JUF:s byggnadskommitté i Långnäs 31/3 1948.

§1 Närvarande voro … Yngve Svensson, Ture Karlsson, Hans Dockberg, Göte Svensson,

Helge Svensson.

§2 Till ordförande…. valdes Yngve Svensson, sekreterare Helge Svensson och som

byggnadskontrollant utsågs Ture Karlsson.

§3 För barackens läge funnos två alternativ på förslag. Alternativ 1: placering på kullen

mellan vägen och f.d. dansbanan i Sjövalla. Alternativ 2: placering bakom

transformatorn vid sågen.

§4 … hos samtliga sågverksägare m.fl. … var majoriteten med om att lägga baracken enligt

alternativ 1. Kommittén beslöt därför att uppsätta baracken på kullen mellan sågen och

f.d. dansbanan vid Sjövalla.

§5 Kommittén beslöt även anlita Erik Andersson för vedtagning och uppsättning av

baracken.

§6 Vidare beslöts att planeringsarbetena skulle igångsättas fortast möjligt.

§7 Till Hans Dockberg uppdrogs att ordna med en brandförsäkring för barackens räkning.

§8 Då inget vidare förelåg avslutades sammanträdet.

 

Långnäs som ovan

Helge Svensson

sekreterare ”

————————————————————————————————————————————–

 

Baracken bestod av delen från och med köket, tamburen och salen som var själva baracken. Från gaveln i köket fanns då en dörr direkt in i köket. Janne Pettersson i Mörtetorp skänkte sin gamla vedspis, när han själv bytte till en modernare. Och sedan fick föreningen en elspis av Ann Marie Glimsjö från Mormorsgruvan. Det fanns alltså el draget hit. Värmen i lokalen kom från en oljekamin som stod längst ner i salen.

Tomten arrenderade JUF av Dockekulla gård, och varför den lades här var väl för att bröderna Dockberg var med i JUF och att många aktiviteter hållits just nedanför den här kullen, mot Sjövalla. Där har ju tidigare varit en dansbana, och där har också troligen funnits en skyttebana.

Under 1950 talet anordnades riktiga danser här. JUF:s sista riktiga danstillställning var här i början av 1960 talet, så därefter mattades nog deras avdelning av här i trakten. Efter det hände inte så mycket i lokalen, det var några gudstjänster och syföreningsauktioner hölls också här.

 

Fortsättning