Dockekulla såg

Tillbaka

 

Sågen startades ca 1917 och den ägdes då av en samfällighet. Det var gårdarna Dockekulla, Långnäs, Beta och någon gård i Hålebo. Senare tillkom en del andra gårdar. Bolaget som ägde den kallade sig Norra Kättilstads Sågverksbolag.

Fram till 1980 talet var det en andelssåg, men från och med då övergick den i privat ägo, vilket den är fortfarande.