BJÖRKHAGA

Tillbaka

 

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse” från 1951 står:

” Hålebo 1:13, 1:14, Björkhaga, Mormorsgruvan.

8 kilometer från järnvägsstation. Areal: 892 kvm. Förvärvad 1936. Fastigheten av trä, uppförd 1936-37, innehållande 2 lägenheter, 2 rum, 2 kök, 2 hallar, källare.

— Metallarbetare Martin Johansson ”

 

Denne Martin Johansson född ca. 1890, som kallades ” Mosse”, hade först en liten affärsverksamhet i Lasveden under Fallvik, Kättilstad socken. Han ville bygga en stuga, och då där i närheten. Men han fick inte uppföra någon på Söderö´s marker. Därför köpte han mark i Hålebo, och byggde år 1936 ett hus så nära Söderös marker han kunde.

Härsjö ägdes då av Söderö. Gränsen mellan Hålebo och Härsjö går ju precis emellan Björkhaga och Storängen.

Här i Björkhaga fortsatte Martin att utöva sin affärsverksamhet. Detta fortsatte han med till 1946, då han dog.

 

Ägandelängd Björkhaga

Martin Johansson f. ca 1890 död 1946

Byggde huset Björkhaga. Hade affärsverksamhet här.

——————————————————————————————————-

Sigvard Jonsson

hust. Ingegerd

De flyttade 1966.

——————————————————————————————————-

Anders Forslöw

Flyttar in efter ovanstående ca 1966-67.

——————————————————————————————————-

Efter ovanstående köper en familj från Tyskland huset, ca 1973, och dessa äger idag, 2003, fortfarande huset.