BLACKISTER

Tillbaka 

 

Hålebo tillhörde tillsammans med Aska och Bankestad i Hägerstad socken, en soldatrote som skulle hålla med knekt. Soldattorpet låg på Hålebo marker och hette Blackister.

Förste kände knekten var  Anders Månsson Luuth och han började som livgrenadjär 1684. Siste knekten hette Karl Johan Ragnar och slutade som knekt i Blackister, 1901.

Benämningen på soldattorpet var : Kongliga 1:a Lifgrenadier Regementet, Kinds Compani, nummer 116. Soldattorpet var beläget väster om Solberga (se karta första sidan)

 

 

Livgrenadjärer i Blackister

1693   – 1707             Anders Månsson     antagen vid regementet år 1684.  Det står att han är sjuk i gen. mönsterrullan 1707-10

1707 – 09                  Nils   Järpe                       död 9 dec 1710 i Kristianstad

1709 – 21                  Lars Torstensson  Malm           f. ca 1782.   I gen. mönst. rullan 1715 – 16 står det att han blev antagen 1709, född i Östergötland, gift.  år 1718 står det att han har 9 tjänsteår, född i Östergötland, är gift. Där står också att det finns en reserv, Börje Jonsson  17 år, född i Östergötland
År 1721 står det i gen.mönst.rullan att Lars är ” lahm i högra armen af ett skått i armbogen, får afsked ”

1722                       Vakant

1722 – 50                 Göran Thomesson Lindgren  f. ca 1701    I mönsterrullan 1750 står något om att han är sjuk och bräcklig.

1751 – 53               Vakant,  Görans hustru bor kvar 1751

1754 – 57                 Nils    troligen om honom  som det står i mönsterrullan: ” till döds skiuten uti Swinemynde 8 dec 1757 ”.

1758                         Per Grönberg  f. ca 1730    i rullan står : ” Hålebo vacant, I stället ankomen från Sverige den 8 juni 1760 Pehr Grönberg.”  Sedan står det i samma rulla : ” Fången vid Passvalk d.  3 oktober 1760 ”.  I rullan 1767 står det att han varit fången, men återkommit 1 juli 1763.  Det står också där att han var 5 fot och 9 längder lång, vilket var ca 1,77 m.
I nästa mönsterrullan från 1777- 80  står att han dog den 11 april 1776 ” på roten ”, alltså hemma.  Per drunknade 1776,   hans ” Sold. enka ” Kerstin , skrivs här ända till  1785.

1777 –  93                Olof Holmqvist    I generalmönsterrullan 1785 står att han har 8 tjänsteår och är gift. Och i rullan 1793 står:  att han är 35 1/2 år , är 5 fot och 7 tum , han har 15 1/2 tjänsteår. Där står att han detta år ” får afsked som Klen ”.

1794 – 1802              Vakant                     ” Torpet brukas till gården ”

1802 –  08              

Jonas Hård f. 1777 i Kätt. sn

h. Maja Gustafsdotter f. 1774 i Hägerstad socken

barn:

Anna Cajsa f. 9/7 1799 i Hägerstad sn.

Lena f. 23/9 1801 i Kätt. sn

Maja Greta f. 19/8 1803 i Kätt. sn

Brita Stina f. 5/10 1805 i Kätt. sn

 

Jonas kom till Blackistert, med hustru och en dotter från Hägerstad socken 1802.

I Gen. möntr. rullan 1803 står det att han är 5 fot 11 1/4  tum , vilket var ca 1,84 m lång.

Här blir han livgrenadjär. Men år 1805 blir han fången uti fält. Troligen i Tyskland.

Och redan 1806 tillsätts en ny knekt i Blackistert.

Hustrun och barnen får tydligen bo kvar i soldattorpet tillsammans med nye knekten, för de flyttar inte förrän 1812, och då till Långnäs.

Där skrivs de under ” tillhus” hos bonden Johan Gudmundsson.

—————————————————————————————————-

1806 –  36             

Johan (Jonas) Hård f 11/7 1784 i Södra Vi sn.

h. Catharina Gustafsdotter f. 18/11 1775 i Hägerstad sn.

barn:

Maja Stina f. 28/1 1812 i Kätt. sn

Anna Cajsa f. 19/12 1813 i Kätt. sn Död 1814.

Lena Cajsa f. 16/12 1816 i Kätt. sn

Johan Peter f. 22/3 1819 i Kätt. sn

Johan kommer till Blackistert 1806, från Södra Vi socken, och  tar  tjänst som soldat vid Blackister, och  får samma namn som den tidigare soldaten,

Han gifter sig 1810 med Catharina, som då kom från Åtvids socken.

År 1814 är Johan ”uti fäldt”, men han är åter hemma 1815.  I mönsterrullan 1815 står det att namnet  ändras till Hard. 

Johan är livgrenadjär i Blackistert till 1836, då står det i  mönsterrullan 1832 – 36 : ” Tjenar kvar ett år på förbättring i anseende till sjuklighet ”. 

då han får avsked, och en ny knekt tar över. I rullan står : ” Begär och får afsked med anmälan till underhåll, bevistat alla fälttågen med Regementet, tjent utmärkt wäl ”.  Och därefter : ” Jonas Hard  afskedad vid Generalmönstringen den 13 juni 1836, och i dess ställe antagen vid Recruteringen den 12 dec 1836,  Carl Odén. ”

Han flyttar, 1837, med hustrun till Oppeby socken.

—————————————————————————————————-

1836 –  41       

Carl Magnus Odin f. 8/4 1815 i Björsäter sn.

h. Inga Lotta Svensdotter f. 17/4 1813 i Vist sn.

barn:

Carl Gustaf f. 29/10 1839 i Kätt. sn

August Vilhelm f. 27/11 1841 i Kätt. sn

Carl Magnus kommer 1836 till Blackistert från Åtvids sn. Han tar då över som livgrenadjär, eftersom den tidigare fått avsked.

I längden står ” I attesten kallad Sandberg”. Detta var troligen hans tidigare efternamn. 

Se ovan, antagen dec 1836.

År 1838 gifter han sig med Inga Lotta, och hon kommer då från Grebo socken.

År 1840 uppehöll sig en hel del folk där i stugan, nämligen:

  • Livgren. Odin med hustru och barn

  • Sven Peter Larsson, som kom från Grebo 1839 och flyttade till Åtvids socken i november 1840.

  • Förre skogvaktaren Magnus Edlund med hustru och fem barn

  • flickan Cath. Lovisa Larsdotter , kom från Grebo sn. 1840

 I Gen. mösterrullan år 1842 står: ” Carl Odén transporterad den 13 december 1841 till Roten Nr 25  Ånebäck, och samma dag hit transporterad från Roten No 118 Tegelsätter, Samuel Alm ”.

Carl Magnus flyttar med familjen den 26/4 1842 till Grebo socken.

———————————————————————————————————-

1841 –  68 

 

Samuel Samuelsson Alm   f. 25/8 1814 i Vårdnäs socken

1 h. Brita Maria Rydberg f. 29/12 1810 i Linköping Död 5/12 1855

barn:

Samuel Alfred f. 4/12 1839 i Hägerstad sn. Död 17/5 1863

Carl Johan f. 17/8 1842 i Kätt. sn

August f. 18/4 1846 i Kätt. sn

Brita Sophia f. 12/12 1849 i Kätt. sn

Anna Lovisa f. 28/5 1853 i Kätt. sn Död 4/8 1856

2:a  h. Anna Persdotter f. 1/7 1814 i Tjärstad sn.

barn:

Jonas Petter f. 15/12 1856 i Kätt. sn Död 18/5 1857.

Anna Mathilda f. 22/9 1858 i Kätt. sn

Samuel kom med hustru och barn från Hägerstad socken, 1842. Han blir då livgrenadjär i

Blackistert på Hålebo ägor.

 I mönsterrullan står det att han var 6 fot 1 tum, ung. 1,83 meter lång. 

De hade varit gifta sedan 1839.

 I rullan 1845 står att han är ” commenderad vid Göta kanal ”.   Även i rullan från 1849 står att han är commenderad vid Göta kanal.

Hustrun dör 1855. Samuel gifter om sig 1856, med Anna.

Samuel benämns i husförhörslängden som ” Grenadieren vid Kongl. 1sta Lifgr. Regem. Kinds Comp. No 116. “ 

År 1865 kunde han inte delta vid regementsmöte enl. attest: ” Att Grenadieren vid Kinda kompani Nr 116 Alm skadats genom olyckshändelse, så att han är ……satt att bevista nu börjande Regementsmöte, intygas på aflagd embetsed,  Malmen den 16 juni 1865  M. Appelberg   Förste Regementsläkare. ”

Och i nästa rulla, 1868 , står det : ” Sjuk på roten enligt betyg ”.  Och därefter står: ” Begär och får Afsked för sjuklighet enl. läkarintyg.  Anmäles till underhåll genast. Tjent mycket väl.  ”  Och han får avsked den 16 juli 1868 

År 1869 blir han “Gratialist”, han slutar som livgrenadjär och får då pension. Familjen skrivs nu i backstugan Högtomta.

———————————————————————————————————-

1868 – 78             

Axel Victor Gustafsson Ajax       f. 24/2 1845 i Hägerstad sn.

h. Josefina Nilsdotter f. 19/3 1840 i Kätt. sn

barn:

Elin Margareta f. 21/6 1870 i Kätt. sn

Axel Gottfrid f. 21/1 1873 i Kätt. sn

Johan Ludvig f. 27/10 1875 i Kätt. sn

Emma Adolfina f. 5/6 1878 i Kätt. sn

Axel kommer den 16/4 1869 från Hägerstad socken, och blir livgrenadjär i Blackistert på Hålebo ägor.

Antagen 11 nov 1868. Det står i Gen. mönster rullan att han ” förut tjent vid Kongl. Svea Lifgarde i 3 år ”   

I husförhörslängden står: ” äkt.lysn. 69 16/7 med pig. Josefina Nilsdr. i Tolebo”

De gifter sig 26/10 1869.

I HFL 1878-83 står om Axel: ” bevis 78 4/5 för att söka konstapels plats vid Långholmen”. 

 I rullan 1878 står: ” Interims afsked den 8 april 1878 ”.    Interims afsked = avsked mellan två generalmönstringar. Dessa kunde man få om kompaniechefen ansåg att soldaten var sjuklig och inte kunde sköta sin tjänstgöring eller någon annan orsak som gjorde att man inte var tjänstbar för Kronan, även rotehållarna kunde begära att få byta ut sin soldat på grund av någon orsak, sedan har vi också de soldater som själva begärde avsked en del för att de hade blivet 50 år och tjänat kronan i 30 år och då hade de rätt till pension (gratialist)

Familjen, med Axel, flyttar 16/3 1879 till Tjärstad socken.

———————————————————————————————————-

1878 – 1905             

Carl Johan Carlsson Ragnar f. 11/9 1859 i Tjärstad sn.

h. Maria Charlotta Carlsdotter f. 31/3 1861 i Kätt. sn

barn:

Tekla Anna Maria f. 16/5 1885 i Kätt. sn

Karl Henning Isidor f. 25/7 1886 i Kätt. sn

Ernst Ture f. 18/7 1887 i Kätt. sn

Dödfött gossebarn 7/9 1888

Josef Konrad f. 17/9 1889 i Kätt. sn Död 6/4 1891.

Dödfött gossebarn 14/12 1890

Dödfött gossebarn 9/3 1892

Elsa Victoria f. 2/7 1893 i Kätt. sn

Gerhard Ninlan f. 19/10 1895 i Kätt. sn

Ester Tiolin f. 17/12 1896 i Kätt. sn

Josef Konrad f. 14/9 1898 i Kätt. sn

Han kommer den 11/11 1879 från Tjärstad socken, till Blackistert. Där blir han livgrenadjär.

 Antagen den 8 okt 1878.

Det står om honom i längden: ” Bevis till Carlsborg 81 8/7 ”.  Till  Karlsborgs fästning för trolig tjänstgöring där. 

Där står också senare: ” Äktsk. lysn. 84 2/5 med p. Maria Charl. Carlsdr”.

De gifte sig den 8/8 1884, och hon flyttade till Blackistert samma dag.

Hon var piga från Långnäs.

Där blir han livgren. till 1901, då han slutar tjänsten. Men de bor kvar till våren 1905, då familjen flyttar till Åtvids socken.

———————————————————————————————

Hit kommer sedan 1906 en  jordbr. arb., Samuel Peter Petersson  med hustrun Stina Sofia Kindgren.  

Samuel Peter Petersson f. 1838 i Vårdnäs sn

h. Stina Sofia Kindgren f. 1844 i Hägerstad sn.

Men 1916 dör hustrun och 1918 dör mannen, möjligen rivs huset därefter, för namnet finns inte längre i församlingslängden.