ERKERSBACKEN

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                      Fortsättning

 

År 1864-66 genomfördes Laga Skifte i Hålebo. Detta betydde att efter alla delningar av gårdars marker vid arvsskiften, så försökte man få ihop markerna till större sammanhängande arealer. Detta innebar då att man flyttade på gårdar, flyttade ut dom från by-gemensamheten.

I Hålebo flyttade man ut två gårdar från den gemensamma byn, som totalt hade fem gårdar.

De utflyttade gårdarna blev Solberga och ” Erkersbacken.” Dessa gårdar kom att ligga väldigt nära varandra i alla fall, för ” Erkersbacken” låg mellan nuvarande Solberga och Stålängen.

Vad namnet ” Erkersbacken” anbelangar, så är det kanske lite oklart vad gården hette.  Detta namn används i modernare tid.

Det kanske hette ” Eriksgården” eller ” Erkersgården” på den tid den blev utflyttad. Detta beroende på att ägaren hette Erik Gustafsson.

Det intressanta är, att om man studerar gamla kartor så ser gården ut att ligga mitt över landsvägen. Det kanske var så att ladugården eller logen var byggd så att man fick åka rakt igenom, eller så åkte man under körbron.

Ovannämnde Erik dog 1872 och några år efter delades gården mellan barnen.

En del av gårdens mark såldes senare till kommande ägaren av Solberga och en del lades till en av gårdarna i byn. Den sista delen såldes till en man som kom från Krontorp, och detta blev då Stålängen.

Idag finns lite grunder kvar, så att man i alla fall kan se var gården låg. Enligt uppgifter skall någon byggnad ha funnits kvar så sent som på 1920-talet.

 

 

    Erkersbacken  2003

 

 

Fortsättning