Hålebo 2

Tillbaka                                                                                                                                                                                                               Fortsättning 

Såg och Kvarn

En såg fanns på Hålebo marker. Den låg öster om gården Solberga, vid ån/bäcken som rinner från Rösjön mot just Solberga.

Och nedanför ”Helgegården”, ca 100 m från Härsjöviken, vid bäcken/ån, fanns en kvarn.

Dessa nyttjades troligen av alla gårdar under Hålebo.

 

Skjutbana

Skytteföreningen i trakten startades 1884, och kallades Norra Kättilstads Skyttegille. En korpral A.G. Nord från Drabo, på Beta ägor, blev förste ordföranden i föreningen. En skjutbana låg först vid Gröndalen på Långnäs mark ,innanför ”Nellborgs” gård. Troligen sköt man sedan vid Sjövalla, se artikel nedan.

Men sedan byggdes skjutbanan mellan Solberga och Stålängen år 1901, och paviljongen byggdes år 1905. Föreningen upphörde ca 1950, men paviljongen stod kvar till en bit in på 1960-talet. Den siste ordföranden i föreningen var Erik Lindblom.

 

 

 

Skjutbanan vid Solberga 1905.

Stående fr.v. bakre raden: 10. Gustav Andersson i Jonsbo, 12. ev. Oskar i Gällsvik, 14 Artur Karlsson i Stålängen, 16 okänd, 18. John Lindblom i Beta, 20 okänd, 22 Ture Ragnar, 24 Karl Johansson, 25 Göte Olsson, 27 okänd (skymd), 28. Robert Karlsson i Edaskog, 30. Hjalmar Carlsson i Hålebo, Hugo Johansson, 34. Erik Johansson i Beta.
Stående främre raden fr.v.: 8. Otto Andersson i Tjurstorp, 9. Sven Gudmundsson i Gröndalen, 11. Gereon Peterson i Dockekulla, 13. Gustav Lindblom i Beta, 15. Carl Petter Göransson i Sjövalla, 17. Seth Svensson i Långnäs, 19 Erik Hell,1 Axel Petersson, 23. Axel Göransson i Solberga, 26. Arvid Lundberg i Kättilstad, 29. Sigfrid Göransson i Solberga, , 31. Gottfrid Svensson i Långnäs, 33. Frans Svensson i Långnäs, 35. Oskar Karlsson i Gröndalen.
Sittande fr. v. :1. Karl Karlsson i Stålängen, 2.Valdemar Liljestam i Stålängen, 3. Axel Pettersson i Mörtetorp, , 4. okänd, 5. Alexander Liljestam i Stålängen, 6. Nils Petersson i Mörtetorp, 7. Karl Johansson i Beta.

 

——————————————————————————-

 

 

Notis införd i Östgöta Correspondenten 1886.

Texten lyder:

 

 

Från Kettilstad.

(Bref till Östgöta Correspondenten)

Kettilstads skytteförening firade den 3 dennes sin högtidsfest medelst prisskjutning, i hvilken 25 medlemmar deltogo.

Tio pris utdelades: 5 för skjutning mot tafvla, 3 på björn och 2 på pendel och tillföllo dessa följande personer:

För skjutning mot tafla:

1: sta priset grenadieren Tell, Korsudden; 2: dra priset Wilhelm Jönsson, Beta; 3:dje priset befallningsmannen Torell, Söderö: 4:de priset O. W. Jonsson, Mörtorp; 5:te priset, sågaren Fredriksson, Åtvid.

Mot björn:

1: sta priset Teodor Pettersson, Falla; 2: dra priset S. Gudmundsson, Gröndalen; 3: dje priset korporalen Nord, Drabo.

Mot pendel:

1:sta priset handelsbokhållaren Hugo Karlsson: 2: dra priset S. Gudmundsson, Gröndalen, Åtvid.

Skjutningen försiggick vid Sjövalla, hvarest är upplåten stadigvarande plats för framtida öfningar. Omkring ett 50 tal personer utom gillet deltogo i skjutningen.

 

 

   Fortsättning