BÄCKMARKSGÅRDEN

Tillbaka                                                                                                                                                                                                      Fortsättning 

 

Bäckmarksgården 2003

 

I boken ”Sveriges Gods och Gårdar” från ca 1938, står:

” Hålebo 1:7, Areal; Total 48 har, därav 12 åker, 36 skogs o- betesmark, tomt m.m.  Tax. v. 13 500.  Jordart: Ler- o. Mossjord. Skogsbest: Barrskog med något inslag av lövträd.  Manbyggn. uppf. 1874-75. Ekonomibyggn. uppf. 1883, tillb. 1920, magasin uppf. på 1900-talet. 2 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 4-5 ungdjur, 6 svin, höns till husbehov.

Gården har varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Dess förste kände ägare är nuv. äg:s morfader Sven Jonsson, som innehade den 1866. Under dennes tid delades gården mellan hans tre barn, varvid denna del tillföll sonen Sven Petter Svensson. Dennes systerson nuv. äg. , övertog gården på arrende 1908, och genom köp 1917.

Äg. Karl P.S. Jonsson f. 1869. Son till Jonas Peter Karlsson o.h.h. Anna Charlotta Svensdotter. Gift 1891 med Anna Mathilda f. Svensson (död 35). Barn: Astrid, Anna, Isidor, Sven, Sigvard, Nils, Ada, Jonas.

Arr. (sedan 1936) Konrad Bäckmark. Gift 36 med Ada Jonsson, dotter till äg. Barn Ulla. ”

 

————————————————

 

I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1951 står:

” Hålebo 1:7, Mormorsgruvan; 48 ha, 12 åker, 36 skog m.m. Tax. 24 600. Släktgård fr. början av 1800-talet, förvärvad 1943.

Trä, omkr. 1870, 2 lg. 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Rest. o. mod. 1946-49. El, avl.  Ekonomibyggn. trä, omkr. 1870, för 3 hästar o. 13 nötkr.

Lantbr. Konrad o. Ada Bäckmark; barn : Ulla ”

 

————————————————