HELGEGÅRDEN

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                 Fortsättning 

 

Helgegården 2003

 

 

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från 1951 står:

” Hålebo 1:7, Mormorsgruvan:  40 ha, 10 åker, 30 skog m.m. Tax. 21 200 (17 200, 4 000).

Till släkten i slutet av 1800-talet, förvärvad 1941. Trä, 1885, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. El, avl. Flygelbyggn. trä, 2 rum, 1 kök. Rest. 1935. El.

Ekonomibyggn. trä, 1885, för 3 hästar o. 10 nötkr.   — Lantbr. Walfrid o. Alma Svensson ”.

 

Flygelbyggnad vid Helgegården 2003, kallad ” Sveagården ”. 

 

Ekonomibyggnaden  vid Helgegården 2003