HÖGTOMTA

Tillbaka

Backstuga

Backstugan benämns för första gången 1869, så den byggdes troligen då. Namnet Högtomta är överstruket i längden 1899, så troligen revs stället då. En familj bodde där: 

 

1869 – 99

Samuel Alm f. 25/8 1814 i Vårdnäs socken

1 h. Brita Maria Rydberg f. 29/12 1810 i Linköping Död 5/12 1855

barn:

Samuel Alfred f. 4/12 1839 i Hägerstad sn. Död 17/5 1863

Carl Johan f. 17/8 1842 i Kätt. sn

August f. 18/4 1846 i Kätt. sn

Brita Sophia f. 12/12 1849 i Kätt. sn

Anna Lovisa f. 28/5 1853 i Kätt. sn Död 4/8 1856

2 h. Anna Persdotter f. 1/7 1814 i Tjärstad sn. Död 7/11 1891

barn:

Jonas Petter f. 15/12 1856 i Kätt. sn Död 18/5 1857.

Anna Mathilda f. 22/9 1858 i Kätt. sn

Han kom, 1869, till backstugan Högtomta på Hålebo ägor, med hustru och barn från Blackistert, där han varit livgrenadjär.

Nu skrivs han som ”f.d. Lifgr” och ” Kyrkoväkt”.

Backstugan benämns för första gången 1869, så den byggdes troligen till Samuel med familj.

År 1876-77 bodde också systern Brita Sofia Alm, med make och barn, där. De kom från Vårdnäs socken 1876, och flyttade till Dockekulla 1877.

Hustrun dör 1891. Samuel skrivs fortfarande som ” f.d. Lifgr. Kyrkovakt.”

Han bor nu ensam i Högtomta.

I HFL 1894-98 står att han är ”hos mågen”. Denne hette Samuel Otto Andersson och var arbetare och bodde i Tjurstorp på Dockekulla ägor. Han var gift med Samuels dotter Brita Sophia, och de hade tidigare bott här i Högtomta, se ovan.

Samuel Alm flyttade 1899 till dom där i Tjurstorp,  

Namnet Högtomta är sedan överstruket, så troligen revs stället efter det att Samuel flyttade.