SOLBERGA

Tillbaka                                                                                                                                                                                                               Fortsättning 

 

Solberga  2003

 

 

Den här gården är utflyttad vid Laga Skifte ca 1864-66. Den låg alltså tidigare tillsammans med de andra husen i byn Hålebo.

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar” från 1938 står:

Solberga Postadr: Mormorsgruvan. Tel. Hålebo växel.

Areal: Total 50 har, därav 12,5 åker, 30 skog, resten betesmark, tomt och trädg. Tax-v. 18 700. Jordart: Ler- o. mossjord . Skogsbest. : Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 1868, tillb. o moderniserad 1936.

Ekonomibyggn. uppf. 1904. 2 – 3 hästar, 8 – 9 kor, 4 – 5 ungdjur, 6 – 7 svin, höns till husbehov. Nuv. äg:s fader inköpte en del av nuv. gård 1886, o resten 1897.

Nuv. äg. tillträdde 1915.

Äg.: K. Axel Göransson f. 1887, Son till Karl Peter Göransson o.h.h. Hulda Maria f. Karlsson. Gift 15 med Hilda f. Nilsson. Barn: Dagny, Elisabet, Ing-Britt, Gunnel.     Äg.: Led. av komm.-nämnd, skolstyr. o. komm.-fullm. ”

 

———————————————————————

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse” från 1951 står:

”Hålebo, Solberga, Mormorsgruvan.  48 ha, 12 åker, 36 skog m.m. Tax. 25 500.

Till släkten 1896.
Trä, 1868, 2 läg. 4 rum,  2 kök, 1 hall. El, v, avl, cv.  Ekonomibyggn., trä, 1905, för 3 hästar o.15 nötkr.

I fast. inrymmes Hålebo telefonväxel.

Arr. lantbr. Evert o. Dagny Gustavsson.  barn: Monica, Göran.

— Lantbr. Axel Göransson. Barn: Dagny, Ingbritt. ”

 

———————————————————————

 

Solberga ca 1950