STÅLÄNGEN

     Tillbaka                                                                                                                                                                                                                   Fortsättning

 

Stålängen  ca 1950

 

———————————————————-

 

Enligt kartor från ca 1880 finns inte Stålängen med.   De gårdar som utflyttades från Hålebo var Solberga  och ”Erkersbacken”.

Den sistnämnda låg mellan nuvarande Solberga och Stålängen.  Det var tydligen så att ca 1883 sålde en bonde i Hålebo by sin gård. Men, han sålde inte hela, utan en del av den såldes för sig,

Denna del blev  Stålängen, och den bebyggdes troligen kring detta årtal.

 ”Erkerbackens” marker såldes ut vid  samma tidpunkt, och den försvann då som  gård, men något hus stod kvar ända in på  1920-talet.

 

———————————————————-

 

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från ca 1951 står :

” Hålebo 1:1, 1:13, Stålängen, Mormorsgruvan.  6 ha, 4 åker. Tax. jord 6 800. Förvärvad 1935. Trä. 1940, 2 läg, 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll.

El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ladug. , trä, omkr. 1800, för 4 nötkr.  — Lantbr. Oliver Liljestam ”

 

Detta huset byggdes alltså 1940, och av Oliver Liljestam. Det gamla låg ett stycke till höger om det nya. Där bodde Olivers mor mot slutet. Det huset är nu borta.

———————————————————-

 

Auktion i Stålängen 1978 efter Oliver Liljestam.