VÄSTERGÅRDEN

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                 Fortsättning 

 

Hålebo västergård, eller ” Hjalmarsgården”  som den också kallades,  år 2003.

 

———————————————

 

I boken ”Svenska Gods och Gårdar” från ca 1938 står:

” Hålebo, Mormorsgruvan. Tel. 2.

Areal: Total 40 har, därav 9,5 åker, 30,5 skogs- o. hagmark, tomt o. trädgård. Tax.-v. 14 000. Jordart: 3 har lerjord, resten mulljord. Skogsbest: Barr- o. något lövskog.

Manbyggn. från 1790-talet, tillb. o rep. 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1903. 2 hästar, 8-9 kor, 4-6 ungdjur, 4 svin, höns till husbehov.

Gården till släkten 1894 genom köp av nuv. äg:s fader från J.P. Karlssons stbh. Den arrend. av J.P. Karlssons söner från 1910 till 1919, då nuv. äg. inköpte den.

Äg.: G. Hjalmar Carlsson f. 1886. Son till Karl Joh. Andersson o.h.h. Klara Sofia f. Larsson.

Gift 11 med Hilma f. Karlsson. Barn: Agda Ingrid (gift med lantbrukaren Folke Karlsson), Aina Ingegerd (gift med lantbrukaren Axel Björkman), Karl Åke.

Äg.: Led. av Komm.fullm.

 

———————————————

 

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från ca 1951 står:

” Hålebo 1:7 Mormorsgruvan.  40 ha, 7 åker, 33 skog m.m. Tax. 18 500. Till släkten 1894, förvärvad 1919.  Trä, slutet av 1700-talet, 3 rum, 1 kök, käll. El. v, avl, cv, vv, wc, badr.

Ekonomibyggn., trä, 1903, för 2 hästar o. 11 nötkr.  — Lantbr. Hjalmar o. Hilma Carlsson; barn: Agda, Aina, Åke. ”

 

Västergården ca 1938

 

 

Översta raden:  Axel Björkman och Folke Karlsson. Nedersta : Aina, Agda och Åke Karlsson