Västergården 3

Tillbaka                                                                                                                                                                                                             

 

forts. Ägolängd Västergården

Gustaf Hjalmar Karlsson f. 1886 i Kätt. sn

h. Hilma Karolina Karlsson f. 1892 i Kätt. sn

barn: Agda Ingrid Elisabet f. 1911 i Kätt. sn

Aina Ingegerd f. 1913 i Kätt. sn

Karl Åke

Fadern köpte gården 1894. Från 1910 arrenderade sönerna Hjalmar och Oskar gården. Det gjorde de till 1919 då Hjalmar köpte den. År 1950 står han fortfarande kvar som ägare.

Mellan åren 1955 till 1965 så arrenderade Ivar och Alice Johansson gården. Gården såldes på 1960-talet.

 

    Hjalmar och Hilma   ca 1920

 

——————————————————————————————————-

 

Carl-Jan och Carl-Fredrik Hamilton

Köpte gården 1968 av Lantbruksnämnden, de köpte samtidigt ”Bäckmarksgården”.

Västergården arrenderades av fam. Bengtsson, som arrenderade från 1965 – 75.

Från 1975 – 1997 så arrenderade Hänni gården, de kom från Hanekulla.

År 1978 övertog Gustav och Nils Hamilton gårdarna.

 

—————————————————————————————————————–

 

Gustav och Nils Hamilton

De övertog gårdarna i Hålebo 1978, och hade dom till 1998, då syskonen Carl-Gustav och Elisabeth Hamilton köpte dom. De ingick sedan i fastigheten Hanekulla.

En del av Västergården såldes 1999 till Lasse och Catharina Örn. En annan del av marken såldes år 2002 till Solberga.

 

——————————————————————————————————————

Lasse o Catharina Örn

Köpte 1999 gården av Hamiltons. Nuvarande, år 2003, ägare.

——————————————————————————————————————

 

Hjalmar Karlsson  med storgäddan