Stugan Kjustorp ( Tjurstorp)

Tillbaka

Stugan ligger i den södra delen av Dockekulla ägor, nära Solberga i Hålebo.  ( Se kartan över Dockekulla )

 

1876-                 Arbetare Samuel Otto Andersson f. 1851 i Vårdnäs sn.

hust. Brita Sofia Alm f. 1849 i Kätt. sn.

barn: Johan August f. 1872 i Kätt. sn.

Ida Fredrika f. 1877 i Kätt. sn.

Carl Oscar f. 1879 i Kätt. sn.

Julia Sofia f. 1887 i Kätt. sn.

Första gången namnet nämns i husförhörslängden är i den från 1878-83.

Samuel Otto och Brita Sofia kommer 1877 från backstugan Högtomta på Hålebo ägor till Dockekulla. Möjligen flyttade de då till den stuga som låg mellan Lilla Dockekulla och huvudgården i Dockekulla.

I längden från 1873-77 skrivs de under Dockekulla, men i nästa längd, 1878-83 skrivs de under Tjurtorp. Kanske byggs stugan 1877 när de kommer, eller så byggs den någon gång under perioden 1878-83. Den skrivs som ”backstuga”. Tidigare har vi berättat att det troligen var Otto själv som byggde stugan.

I församlingslängden från 1900 skrivs Samuel Otto som ”stenarbetare”. Han bor kvar i Tjurtorp med hustru och två av barnen. De har även en inneboende, Samuel Alm, som är hustruns far. Denne skrivs som ”Gratialist”.  Denne dör 1904. 

Samuel Otto och hustrun flyttar hösten 1906 till Vårdnäs socken, men det verkar som de köpt stugan Kjustorp, för han skrivs som ägare när de flyttar. Och han äger den också när de bor i Vårdnäs socken. 

Stället benämns nu för ”Tjustorp”. Och senare samma år kommer byggnadsarbetaren Anders Johan Hanqvist f. 1880 i Skeda socken, med hustru och barn. Hustrun heter Kristina Olivia Jonsson f. 1879 i Ukna socken, barnen Hildur Olivia f. 1903 i Tjärstad sn. , Karl Johan Olivier f. 1909 i Kättilstad socken.  Familjen kom då från Hålebo, där Anders Johan skrivits som bygg. arb. 

I nästa församlingsbok står det att ovanst. Samuel Otto sålt stugan, och att den nu ” eges till gården”, alltså nu tillhörde Dockekulla.  

I början av 1911 flyttar bygg.arb. Hanqvist med familjen till Tjärstad socken.   Och möjligen står stugan tom ett tag.  För i församlingsboken står det att hösten 1912 flyttar Jordbr. arb.  August Alfred Nilsson Forsbeck f. 1866 och hustrun Anna Lovisa Johansson f. 1859, dit.  De kom dit ifrån gården Dockekulla, där han tidigare skrivits som Trädgårdsmästare.  Denne August Alfred skrivs också som ” Landtbrefbärare ”.  

Hustrun dör 1936, och senare samma år flyttar August Alfred till Kättilstads Ålderdomshem. 

Senare kom Sven Carlsson f. 1901,  från Udden på Långnäs ägor, till Kjustorp. Och denne finns i Sveriges befolkning 1940 , tillsammans med hustrun Dagmar Maria  f. 1909, dottern Ellen Viola Maria  f. 1927 och sonen Sven Arne f. 1929.

Sven skrivs här som Jordbr. arb. , och arbetar då vid Dockekulla gård åt Gereon Pettersson. 

I Sveriges Befolkning 1950 finns familjen,  utom dottern Ellen Viola Maria , kvar vid Kjustorp. Sven och sonen Arne skrivs då som ” Skogsarbetare ”.  Och detsamma står i Sveriges Befolkning 1960. 

Hustrun Dagmar Maria dör 1966.

Sven och Arne bor kvar i Kjustorp 1975, enligt Sveriges Befolkning för detta år. 

Sven Karlsson dör 1982. 

Sonen Arne finns kvar i Kjustorp år 1985. 

————————————————————

Reservation för tolkningsfel och läsfel.