Långnäs 3

Tillbaka                                                                                                                                                                                                       Fortsättning

 

För att kunna skilja på gårdarna i själva Långnäs, vid olika berättelser, har vi beslutat att enbart numrera dom, och då på eget bevåg. Det finns ju olika fastighetsbeteckningar, men dessa är ju krångliga och hjälper inte på något sätt en oinsatt person till identifiering av gårdarna. Vi kallar dom rätt och slätt för Gård 1, Gård 2 och Gård 3.

Om man vid vägen mellan Söderö och Mormorsgruvan, svänger in vid Solberga och åker mot Långnäs, så kommer man först till Gård 1, i kröken ligger sedan nästa gård till vänster, Gård 2och den sista gården med bostadshus på vänster och ladugård på höger kallar vi Gård 3.

 

——————————————————————————————————————-

 

 

Skolkort från Härsjö skola ca 1930

1 Torsten Strindmark f. Svensson, lärare. Härstammar från Långnäs

2. Algot Karlsson fr. Sjöstugan

3. Elsy Johansson fr. Västantorp                          16.Hans Dockberg fr. Dockekulla

4. Stina Karlsson fr. Storängen                17. Sven Asp fr. Krontorp

5. Kurt Jonsson fr. Lasveden                          18. Göte Svensson fr. Långnäs

6 Gun Olsson fr. Tranebo                                      19. Bertil Göransson fr. Hanekulla

7. Göte Göransson fr. Hanekulla                          20. Karl Axel Olsson fr. Hålebo

8. Anna Lindström fr.Sjövalla                                     21. Karl Evert Asklöf fr. Rumpebo

9. Helga Fallman fr. Tranebo                                      22. Börje Dockberg fr.Dockekulla

10. Maj-Lis Asklöf fr. Rumpebo                                    23. Helge Svensson fr Långnäs

11. Elsa Karlsson fr. Sjöstugan                                 24. Agne Larsson fr. Brodalen

12. Britta Svensson fr. Långnäs                                   25. John Asp fr. Krontorp

13. Dagny Göransson fr. Solberga                                       26. Inga Karlsson fr. Storängen

14. Gunnar Andersson fr. Granliden                                    27. Margareta Johansson fr. Västantorp

15. Göte Olsson fr. Tranebo                                    28. Viola Hultman fr. Fallvik