Långnäs gård Nr 1

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                 Fortsättning 

 

 

      Långnäs gård 1   Mangårdsbyggnad  2003

   Långnäs gård 1    flygelbyggnad   2003

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar” från 1938 står:

” Postadr.: Mormorsgruvan. Tel. 3 Hålebo.

Areal: Total 85 har, därav 20 åker, 65 skog, tomt, trädg. m.m. Tax-v. 35 500.

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, flygel 1886. Ekonomibyggn.

uppf. i början av 1900-talet. 3 hästar, 1 unghäst, ett 20-tal kor o. ungdjur, 7-8 svin, höns till husbehov. Gårdens förste kände ägare är Erik Svensson. Han efterträddes vid sin död 1853 av sonen Sven Johan Eriksson, som brukade gården till sin död 1895, då den övergick till sterbh. År 1916 inköptes den därifrån av sonen Albert Svensson o. dennes dotterson, som sedan 1937 är ensam äg.

Äg. G. Gottfrid Svensson f. 1881. Gift 13 med Alma Sofia Johansdotter. Barn: Karin, Sven, Margit, Britta, Helge. ”

 

 

I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1951 står:

Långnäs 1:8, 1:9, Mormorsgruvan:

85 ha, 20 åker, 65 skog, m.m. Tax. 49 600 (38 200, 11 400 ). Släktgård fr. slutet av 1700-talet, förvärvad 1937. Manbyggn. trä, 1886, 2 läg, 6 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. o. mod. 1948.

El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Flygelbyggn. trä, omkr. 1750, 3 rum, 1 kök, 1 hall. El.    Ekonomibyggn. trä, 1896, för 3 hästar o. 25 nötkr.

Arr. Sven o. Helge Svensson.

— Lantbr. Gottfrid o. Alma Svensson; barn: Karin, Sven, Margit, Britta, Helge. ”

 

——————————————————————————————–

 

             

Gottfrid Svensson                                                                                  Alma Svensson

 

                 

Karin Svensson                 Sven Svensson              Margit Svensson             Britta Svensson                    Helge Svensson

 

————————————————————————————————————————–

 

 

Alma Svensson från Långnäs gård 1, fyller 80 år.
Gäster fr. v. Gunhild Pettersson från Mörtetorp, Alma Svensson , Ester Svensson Långnäs gård 3, Sigrid Pettersson Dockekulla, Mia Rosengren Stensvassa, bakom blommorna okänd.