Långnäs gård Nr 2

Tillbaka                                                                                                                                                                                             Fortsättning

 

  Gård nr 2    1949

 

  Gård nr 2   2003

 

 

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från 1951 står:

” Långnäs 1:10, Mormorsgruvan.

34 ha, 8 åker, 26 skog m.m. Tax. 20 200 (15 700, 4 500).

Släktgård fr. början av 1800-talet, förvärvad 1934. Trä omkr. 1850, 4 rum, 1 kök, 1 hall.

Rest. o. mod. 1949. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Flygelbyggn. trä. 1932, 3 rum, 1 kök, 1 hall.

El, v, avl. Ekonomibyggn. trä, 1938-39, för 2 hästar o. 8 nötkr.

— Frk. Anna Johansson samt fru Amanda o. lantbr. Karl Nilsson ”

 

 

Flygelbyggnad vid gård nr 2