Lilla Dockekulla

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                                  Fortsättning 

 

 

Lilla Dockekulla 1892

 

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från ca 1951 står om Lilla Dockekulla:

” Dockekulla 1:8 – 1:12, Lilla Dockekulla, Mormorsgruvan.

6 km. fr. jvst. Tax. 8.500 (500, 8.000). Förvärvad 1915. Trä 1853, 2 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärslokal, kontor, käll. m. lagerrum. Rest. o. mod. 1946. El. avl. cv.

Firma Dockekulla Speceri- o. diverseaffär, inneh. Nils Nyberg. Bost. läg. disp. av köpman Nils och Dagmar Nyberg; barn: Stig, Dag, Kerstin.

— Lantbr. Gereon Peterson. ”

 

Lite historia om Lilla Dockekulla

 

Uppgifterna om Lilla Dockekulla är till största delen hämtade personligen från 85-årige Per-Erik Dockberg på Dockekulla gård i oktober månad 1998.

Efter Laga skifte i mitten på 1800-talet finns dom första uppteckningarna om Lilla Dockekulla, närmare bestämt 1853.

Lilla Dockekulla var då en mindre gård utskiftad från Dockekulla gård, som då lär ha bestått av ett flertal ägor. Alla av dessa var dock inte bebyggda.

 

Förste ägaren till Lilla Dockekulla var en man som hette Karl-Johan Hultgren, förnamnet något osäkert. Denne Karl-Johan var gift med farfars moster till Per Erik Dockberg, och hette Anna Lena. Någon gång på 1800-talet köptes gården av Per-Eriks farfar, Jan Petter Pettersson. Hultgrens bodde då kvar på undantag.

Hultgrens maka gick bort 1889 och då kom en 15-årig flicka till gården för att sköta om Hultgren. Detta gjorde hon till hans bortgång 1891.

Någon gång under 1890-talet hyrdes gården ut till en slaktare vid namn Ståhl. Denne hade hjälp av en slaktardräng som kom från Stålängen och hette Artur Karlsson.

Vid den här tiden fanns troligen ladugården kvar, men den revs troligtvis någon gång kring sekelskiftet.

Efter slaktare Ståhls bortgång, kom en dalkulla vid namn Anna Björkman, och hon startade affär i Dockekulla ca 1901. Anna kom ursprungligen från Malung, och där hade hon varit gårdfarihandlare.

Innan hon kom till Dockekulla hade hon arbetat som biträde i en affär som låg vid gruvorna i Mormorsgruvan. Här träffade hon troligen också sin blivande man, Albin Björkman. Efter giftermålet bodde de i torpet Bakom på Slättfalls ägor, vid Mormorsgruvan, men de flyttade alltså sedan till Dockekulla. De fick fyra barn: Manne, Nils, Elof och Axel.

 

 

Anna skötte affären till sin bortgång 1923, och då tog sonen Manne över verksamheten och drev affären i 3 år. Han tog då över en affär i Mem, som sedan gick överstyr och han gick i konkurs. Manne flyttade tillbaka till hemtrakten och jobbade bl.a. som dikesgrävare åt Dockekulla gård under en period.

Manne var nu gift med Gerda Johansson från Beta, en moster till Hans Lindblom i Beta. Paret bodde då i arrendebostaden Gröndalen.

Efter det att Manne lämnade affären, tog en man vid namn Folke Lambertz över den. Han kom troligen från Opphem, där han bott med brodern Einar.

Folke drev affären från våren 1927 till hösten 1928, och var vid denna tid ungkarl. Kammaren över affären hyrdes vid denna tid av änklingen Albin Björkman, som dog 1940.

Oskar Pettersson, en cykelhandlare som varit över i Amerika, kom sedan och övertog lanthandeln till omkring 1932. Efter det kom två kompanjoner, Axel Karlsson och Helge Ohlsson, att bli nästa lanthandlare i Dockekulla affär. Dessa kallades av någon anledning för

”Knussel” och ” Black”. Helge var inte med hela tiden, men Axel drev affären i 10 år.

Omkring 1943 blev det så ägarna själva till Dockekulla gård, Börje och Hans Dockberg, som drev affären. De hade den i två år, till 1945.

 

Fortsättning