Lilla Dockekulla forts. 2

Tillbaka

 

Senare under året 1962, flyttade Bengt Dockberg tillsammans med hustrun Ingegerd in i huset och de friköpte det efter en tid. De bodde kvar till 1987 då dom fick möjlighet att köpa Albingården i Beta. Från 1987 blev huset uthyrt i en 10-årsperiod. Bengt och Ingegerd stod då fortfarande som ägare av huset.

Det köptes sedan tillbaka av tidigare ägarna Per-Erik och Tage Dockberg, vilka kom att ha två hyresgäster fram till våren 1998.

Tage Dockberg gick bort hösten 1997, och då beslutades att sälja Lilla Dockekulla från gården. Det hade då varit i släktens ägor i 144 år.

Huset stod till försäljning i ett halvår, innan det på hösten 1998 köptes av skrivarna till denna historia, Johny Berg och Kristina Nyberg som föll för dess charm.

Som en kuriositet måste nämnas att Kristina tidigare varit gift med Dag Nyberg, son till handelsman Nils Nyberg, som drev lanthandeln här från 1948 till 1962. Vägarna är ibland konstiga.

 

Av Johny Berg och Kristina Nyberg

 

 

Lilla Dockekulla  2003