MEJERI

Tillbaka

I slutet av 1800-talet kom ett par danskar, Petersen och Hjort, till gården och de fick hyra ett hus, vid Dockekulla, att göra om för att förädla mjölk. 

Traktens gårdar var leverantörer av mjölken.

Verksamheten upphörde 1903. Huset finns kvar än i dag (2003).