Lilla Gröndalen

Tillbaka                                                                                                                                                                                                Fortsättning 

 

Lilla Gröndalen  2003

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar ” från 1938 står:  ” Långnäs , Gröndalen. Postadr.: Mormorsgruvan. Tel. 4 A Hålebo.

Areal: Total 23 har, därav 4 åker, 19 skogs o. hagmark. Tax v. 8 000.  Jordart: Ler- o. något mossjord. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, tillb. 1938.

Ekonomibyggn. uppf. ungefär samtid. med manbyggn. vagnsbod 1931. 1-2 hästar, 4-5 kor, 1-2 ungdjur, svi o. höns till husbehov.

Gårdens förste kände äg. i släkten är nuv. äg:s farfars far Anders Andersson.  Han efterträddes av sonen Karl Andersson f. 1859, död 1930. År 1916 övertogs gården av sonen J. A. Karlsson, vars son sedan 1937 är dess äg.  

Äg.: Carl Algot Karlsson f. 05. Son till Johan A. Karlsson o.h.h. Elin Karlsson.  Gift 31 med Ida Matilda f. Nord. Barn: Ingmar, Inger. ”

—————————————————————————————————-

I boken ” Sveriges Bebyggelse ” från 1951 står:

” Långnäs 1:12, Gröndalen, Mormorsgruvan: 19 ha, 4 åker, 15 skog m.m.  Tax. 11 000. Släktgård fr. början av 1700-talet. Trä, omkr. 1850, 2 läg, 4 rum, 2 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1850, för 2 hästar o. 5 nötkr.  — Cykelrep. Carl o. Ida Nellborg, Hjulsbro, Landeryds sn. Barn: Ingemar, Inger. ”

 

Lilla Gröndalen  1920 – talet. Fr.v. Clara Andersson   , Carl Andersson.  trol.  Karl Karlsson,  trol. Johan Karlsson