GRÖNDALEN

Tillbaka                                                                                                                                                                                                 Fortsättning 

 

Gröndalen sägs från början ha varit ett torp under Långnäs. Det gamla bostället lär ha legat nordväst om nuvarande gård. Den skulle ha legat vid den s.k. ”tåtarängen” (tattarängen).

En bit därifrån finns även en udde som kallas ” tåtarudden”. Detta namn skulle komma från att det körde ner några tattare i sjön, för länge sedan.

I kullen där gamla stället skulle ha legat, finns än idag en jordkällare.

Namnet kommer möjligen därifrån, där är det en grön dal.

Med tiden köptes troligen samman-hängande mark där, och en gård byggdes. Detta ställe var troligen byggt här innan Laga Skifte, för om man tittar på kartan så är det enda gården som det inte står  ”Utfl. g” , utflyttad gård, på.

I Laga Skiftesprotokollen från 1851 står : ” 1/4 mantal som eges af Anders Jakobsson, qvarbor på sin gamla plats och erhåller all derintill befintlig åker, äng och afrösningsjord, samt KalfÖ. Bastbackeskiftet får han emellan Per Gustaf Erikssons och Jaen Jaenssons, och således ägorna uti 2ne skiften. ”

År 1855 delades gården mellan ägaren Anders Jakobsson och dennes syster och hennes man, Anders Andersson.

Systern hade troligen en del av arvet från föräldrarna att ta ut, och därför skedde nu en hemmansklyvning. Anders Jakobsson ägde efter det 3/16 och systern 1/16, och av dessa uppkom ”Stora Gröndalen”, som ägdes av Anders Jakobsson, och ” Lilla Gröndalen” som sedan ägdes av Anders Andersson med hustru.

 

                                                                                                                     

 

 

Byggnader

År 1922 köpte Oskar Karlsson, Stora Gröndalen för 25 000 kr, av Sven Gudmundsson.

Oskar hade tidigare med en bror arrenderat en gård i Hålebo. Fadern ägde för övrigt ” Lilla Gröndalen ”.

I slutet av 1920-talet såldes ett par tomter mellan gården och Åländern. Detta för att finansiera ett täckdikningsprojekt. År 1926 byggdes det hus som ligger närmast sjön, och det byggdes bl.a. av virke från torpet Andersbo, på Dockekulla ägor. Andersbo revs vid denna tidpunkt.

Huset vid Åländern byggdes av en Broström, och modellen till detta hus, skall vara ett hus som finns på Skansen i

Stockholm. År 1952 sålde Broström huset till Helge Olsson. Denne var faktor vid ett tryckeri i Linköping.

Det andra huset byggdes på 1930-talet. Dessa båda hus hade alltså lite olika ägare, men ingår idag åter i Stora Gröndalen.

De kallas i dag för Sjöboda och Grönkulla.

Vid gamla gården ligger två hus. Det större uppges byggt i början av 1800-talet och det mindre av dessa är uppfört ca 1901. Detta mindre hus brann ner 1970, men byggdes upp igen 1971.

Gården har mestadels varit utarrenderad, och då bodde ägarna i det lilla huset, och arrendatorn i det stora.

Sara Karlsson , St Gröndalen mjölkar ko 

S     

 Sara Karlsson, Helge Svensson Långnäs, okänd vid Kvarntorps  festplats

 Skjutbana

Innanför Lilla Gröndalen, ligger en åker, som tillhör Stora Gröndalen. Tidigare har berättats att kvarnen i Långnäs låg här. Här skall också en skjutbana ha legat. Det var troligen den första skjutbana som skytteföreningen i trakten, hade.

Det byggdes ju sedan en mellan Stålängen och Solberga.

 

Gravfält 

Ett gravfält sägs ligga norr om Lilla Gröndalen. Detta skulle då vara gravar som härstammar från den tid då digerdöden drog över landet.

Det skall också finnas en brandgrav från järnåldern, på dessa marker.

 

Hökörning vid Gröndalen på 1930-talet.  I mitten på hölasset, Sara Karlsson med sommargäster.
Stående på lasset, Sara´s far Oskar, och stående vid lasset Sara´s morbror Verner. 

 

Fortsättning