Stora Gröndalen

Tillbaka                                                                                                                                                                                                         Fortsättning 

 

 

I boken ” Svenska Gods och Gårdar ” från 1938 står:

” Långnäs, Gröndalen. Postadress

: Mormorsgruvan. Tel. 4 B Hålebo.

Areal: Total 60 har, därav 10 åker, 50 skogs- o. betesmark, tomt o. trädg. Tax-v. 20 000.  Jordart: Huvudsakl. lerjord. Manbyggn. uppf. omkr. 1800, flygel 1901. 

Ladug. o. loge uppf. 1870, magasin 1890.  2 hästar, 8 kor, 2-3 ungdjur, 4 svin, höns till husbehov.

Gårdens förste kände ägare i släkten är Anders Jakobsson, som efterträddes av barnen Mathilda, Jakob o. Edvin Andersson. Dessa försålde gården på 1860-talet till Sven Gudmundsson, som vid sin död 1922 efterträddes av nuv. äg.

Äg: K. Oskar Karlsson f. 1880. Son till Karl Johan Andersson o.h.h. Klara Sofia Larsson. Gift 14 med Hanna f. Larsson. Barn: Sara Margareta, gift med Bo Pettersson, barn: Björn, Oskar, Bo.

Arr. (sedan 1938) : Axel Björkman. Gift 30 med Aina f. Karlsson ”.

 

——————————————————————————————————–

 

Sedan står i boken ” Sveriges Bebyggelse ” från 1951:

” Långnäs 1:11, Gröndalen, Mormorsgruvan.

61 ha, 10 åker, 51 skog m.m. Tax. 27 500. Förvärvad 1922. Trä, 3 rum, 1 kök, 1 hall.

El, avl. Flygelbyggn. trä, omkr. 1900, 3 rum 1 kök, 1 hall. El. Ekonomibyggn. Trä, omkr. 1875, för 3 hästar o. 10 nötkr.

— Lantbr. Oskar o. Hanna Karlsson; barn: Sara. ”

 

——————————————————————————————————–

 

 

Flygelbyggnaden vid Stora Gröndalen  år 1936.   Detta hus brann ner 1970, men ett nytt byggdes 1971. 

 

Stora Gröndalen  år 1936.  Smyckat i samband med Sara Karlsson från Gröndalen och Bo Peterssons bröllop. 

 

          Fortsättning