Mörtetorp 3

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                  Fortsättning

 

———————————————————————————————-

 

1.

Mårten Månsson

hust: Anna Johansdotter f. ca 1697 Död 1757

barn: Sakarias f. 1730

Regina f. 1738

Mårten f. 1743

 

Finns under Mörtetorp i dopboken från 1730, då de får sonen Sakarias.

Finns i HFL 1733-47 under Mörtetorp.

Hustrun dör 1757, och hon skrivs då som bondhustru i dödboken.

————————————————————————————————————–

2.

Sakarias Mårtensson f. 1730 Död 1802

hust. Maria Olofsdotter

barn: Anders f. 1759 i Kätt. sn.

Katarina f. 1765 i Kätt. sn.

Brita f. 1768 i Kätt. sn.

 

Son till Mårten Månsson.

Han gifter sig 1751, hustrun var från Kårtorp.

Han övertar möjligen gården ca 1757-58.

Finns under Mörtetorp i dopboken från 1759, 1765, 1768 när han får barn.

Han finns sedan i dödboken från 1802. Han dör då av ”Ålderdomskrämpor” och bor i torpet Slottet under Beta.

————————————————————————————————————–

3.

Petter Göransson f. ca 1751

hust. Ingrid Johansdotter f. ca 1753

barn: Göran f. 1776

Catrina f. ca 1777

 

Finns under Mörtetorp i dopboken 1776, när sonen Göran föds.

Finns under Mörtetorp i HFL 1778 – 1782. I HFL 1782 står: ”B. Arwed Göransson i Håshult hit i mars 1784.” Troligen är det Petters bror, som han säljer gården till.

————————————————————————————————————–

4.

Arvid Göransson f. 1743 i Åtvids sn. Död 1828

hust: Kerstin Månsdotter f. 1750 i Gerdserum sn. Död 1817

barn: Arvid f. 1776 i Åtvids sn.

Göran f. 1778 i Åtvids sn.

Måns f. 1780 i Åtvids sn.

Anna Stina f. 1783 i Kättilstad sn.

Lars f. 1787 i Kätt. sn.

Maria f. 1789 i Kätt. sn.

 

Gift 1771 med Kerstin Månsdotter.

Han kom med hustru och barn från Åtvids socken 1781, till Håshult

År 1784 flyttar de till Mörtetorp. Troligen är det Arvids bror som haft gården tidigare. Skrivs i HFL 1803-11 som ”Bonden”.

Från 1814 arrenderar han ut hälften av marken till en Sven Andersson. Det står nämligen att denne var ”hälften brukaren”. Denne var kvar till 1822 då han dog.

Från HusFörhörsLängden 1812-16 står det att hustrun är ”blind”. Hon dör sedan 1817 i ”feber”, 66 år gammal.

Arvid flyttade senare under 1817 till Valla, där hans son Arvid ägde en gård, samt var ”Nämndeman”. Där står att Arvid, fadern, fortfarande ägde Mörtetorp.

Ca 1822 övertas Mörtetorp av sonen Göran Arvidsson.

Arvid dör i Valla 1828, av ”ålderskrämpor”, 84 år gammal.

————————————————————————————————————–

5.

Göran Arvidsson f. 1778 i Åtvids socken. Död 1833.

hust. Ingrid Persdotter f. 1783 i Åtvids sn.

barn: Anna f. 1812 i Kätt. sn. Död 1812

Inga Christina f. 1813 i Kätt. sn.

Göran f. 1826 i Kätt. sn.

Bodde med föräldrar, Arvid Göransson och Kerstin Månsdotter, och syskon i Mörtetorp.

Fadern ägde denna gård från 1784.

Göran flyttade 1811 till Tranebo, där han står som ”bonden”. Troligen köpte han en gård där.

Han gifter sig också samtidigt med Ingrid, som flyttar till honom från Åtvids socken.

I Tranebo äger han gården på 9/80 mantal.

Modern dör 1817 och fadern flyttar då till äldste sonen som bodde i Valla. Göran övertar ca 1822 gården i Mörtetorp. Han brukar den samtidigt med gården i Tranebo.

Från 1829 arrenderar han ut Mörtetorp till Anders Johansson.

År 1833 dör Göran Arvidsson. Gården i Tranebo arrenderas då ut till Magnus Olofsson i Beta.

Från år 1834 arrenderar hans dotter Inga Christina och hennes man Sven Magnus Pettersson Mörtetorp. Gården innehas av sterbhuset till ca 1848 då sonen Göran övertar den.

————————————————————————————————————–

6.

Sterbhuset efter Göran Arvidsson äger nu Mörtetorp från 1833- ca1848

Gården arrenderas från 1834 , av maken till avlidne Göran Arvidssons dotter, Inga Christina. Han heter Sven Magnus Petersson.

År 1841 kommer ännu en brukare till gården. Han heter Lars Svensson, och skrivs som ”hälftenbrukaren”.

Från ca 1848 övertar Göran Göransson i Tranebo gården. Denne Göran var en son till avlidne Göran Arvidsson.

————————————————————————————————————–

7.

Göran Göransson f. 1826 i Kätt. sn. Död 1856.

hust. Brita Maja Nilsdotter f. 1827 i Kätt. sn.

barn: Nils Göran f. 1849 i Kätt. sn.

Inga Stina f. 1851 i Kätt. sn.

Karl Peter f. 1854 i Kätt. sn.

Salomon Seth f. 1856 i Kätt. sn. Död 1877.

 

Bor med föräldrar, Göran Arvidsson och Ingrid Persdotter, samt syskon i Tranebo. Där är fadern bonde. Denne dör 1833 och då ägs Mörtetorp av dennes omyndiga barn.

Göran brukar under några år föräldragården 9/80 Tranebo.

Ca 1848 övertar Göran gården i Mörtetorp. Han gifter sig samma år med Brita Maja. Men de bor kvar i Tranebo och brukar båda gårdarna.

År 1853 flyttar familjen till Mörtetorp. Men redan år 1856 dör Göran.

I HFL står: ” Drunknad af våda i sjön Tran”.

De omyndiga barnen äger nu Mörtetorp.

Hustrun gifter om sig med en dräng från Härsjö. Och denne arrenderar Mörtetorp, då nu ägarna är Görans omyndiga barn, för att senare överta det som ägare.

——————————————————————————————————-

8.

Göran Göranssons barn

När Göran Göransson dör så blir barnen ägare till gården. I HFL 1856-60 står: ” ¼ Hn Skatte Eger omyndige Barn”. Gården arrenderas av Görans hustrus nye man, Jonas Johansson.

———————————————————————————————————

9.

Jonas Johansson f. 1835 i Kätt. sn.

hust. Brita Maja Nilsdotter f. 1827 i Kätt. sn Död 1897.

barn: Johan Albert f. 1859 i Kätt. sn. }

Maria Charlotta f. 1859 i Kätt. sn } tvillingar

Anna Sofia f. 1862 i Kätt. sn.

Otto Valfrid f. 1864 i Kätt. sn.

Elin Carolina f. 1868 i Kätt. sn.

Augusta Victoria f. 1872 i Kätt. sn. Död 1874.

Hustrun till tidigare ägaren, Göran Göransson, gifter 1858 om sig med Jonas. Han skrivs då som brukare över de omyndiga barnens ägor. Denne Jonas kom 1858 från Härsjö, där han skrivits som dräng.

I HFL 1873-77 står: ” Mörtetorp ¼ mtl Skatte, ega hust. Brita Nilsdr. barn i förra giftet”.

Men någon gång under dessa år övertar Jonas gården, för han står skriven som ” Egbr.”, vilket står för ägare och brukare. Troligen löste han ut barnen.

År 1891 skrivs han bara som ägare, detta för att sonen Otto Valfrid tagit över bruket av gården.

Hustrun dör 1897.

Sonen Otto Valfrid med familj flyttar 1895, och då tar Johan Albert över arrendet, men bara till 1898 då de också flyttar.

Ny arrendator blir då Johan Fredrik Pettersson, som var gift med en dotter till Jonas.

I församlingsboken från 1900 står han skriven som ”Undant. man”. Hos sig bor också dottern Anna Sofia. De bor hos hans dotter Elin Karolina och hennes man.

——————————————————————————————————-

10.

Johan Fredrik Pettersson f. 1858 i Ö Harg sn Död 1922

hust. Elin Karolina Jonasdotter. f. 1868 i Kätt. sn

barn: Johan Axel f. 1890 i Ö Ryd sn

Nils Fredrik f. 1891 i Ö Ryd sn

Per Ivar f. 1895 f. Ö Ryd sn.

Janne Evald f. 1899 i Kätt. sn.

Hildur Kristina f. 1902 i Kätt. sn.

De kom 1897 från Ö Ryd socken. Hustrun är dotter till ägaren i Mörtetorp. Och de tar då över arrendet efter hennes bror. (se nedan)

Någon gång mellan 1900 och 1910 övertar Johan Fredrik gården för i församlingsboken från 1910 står han skriven som ” hemmansägare”.

År 1920 ägs gården av Johan Fredrik, men han arrenderar ut gården till en Gustav Edvard Johansson med hustru Sofia Johansdotter.

———————————————————————————————————

11. Sterbhus

Enligt boken Gods och Gårdar övergick gården 1922, efter Johan Fredriks död, till sterbhus.

——————————————————————————————————-

12. Janne Evald Pettersson f. 1899 i Kätt. sn. Död 1980.

hust. Gunhild Karlsson f. 1903 Död 1988.

Son till tidigare ägaren Johan Fredrik Pettersson. Janne köpte Mörtetorp 1937, troligen av sterbhuset. Han brukar gården själv till i början av 1940-talet. Då arrenderar han ut gården till Axel Björkman. Denne har gården till 1964. Då övertar Karl Gustafsson arrendet, och innehar det till 1980. Från det året arrenderas gården av Anders Hagdal, som har den i fem år, till 1985, då Anders Wolf inköper den.

När Janne Pettersson dog, övertog hustrun Gunhild gården.

Annons i Östgöta Correspondenten  mars 1936

———————————————————————————————————

13. Anders Wolf

Övertar ägandet av gården 1985. Driver den idag, 2003, som lantbruk med mjölkkor.

———————————————————————————————————

Mörtetorp 2003