Tranebo 1:3  södra gården

Tillbaka                                                                                                                                                                                                            Fortsättning

 

 

 

Den sydligast liggande gården benämns Tranebo 1:3. Storleken på den skrevs förr som 9/80 hemman.

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse ” från 1951 står:

Tranebo 1:3, Mormorsgruvan: 68 ha, 40 åker , 28 skog m.m. Tax 39 300.

Förvärvad 1939. Trä, omkr. 1890. 2 läg. 6 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. o. mod.

1943. El, v, avl, cv. Ekonomibyggn. trä, 1924, för 4 hästar o. 17 nötkr.

Arr. lantbr. Manne o. Britta Karlsson; barn: Gunborg, Bertil, Laila, Christer,

Sven-Erik. – Lantbr. Linus o. Elsa Gustavsson; barn : Britta. ”

 

Antagligen har byn Tranebo en gång varit en enda gård. Den största av de tre gårdarna är idag Tranebo l :3. Till gården hörde torpet Hagstugan. Huset är borta sedan länge , men resterna av grund och murstock kan man tydligt se på andra sidan av Transjön, högt belägen vid en inäga. Så sent som 1981 styckades ännu en tomt av ifrån stamfastigheten. Det är Tallbacken som först byggdes som fritidsbostad och är sedan 1985 permanentbostad.

Tranebo l :3 ägdes för 100 år sedan av Edvin Gustavsson. Bostaden uppfördes runt sekelskiftet. Den gamla ladugården

brann under mystiska omständigheter och en ny uppfördes 1924.

Byggnadsstilen är annorlunda än övriga ekonomibyggnader i byn. Den brunna ladugården låg inte heller på samma plats som den nya. Det finns en rymd och höjd i den återuppbyggda ladugården. En stor del av gårdens skogsförråd tvingades att huggas ner och användas vid detta ladugårdsbyggande.

Anklagelser kom att riktas mot Edvin Gustavsson, att han själv skulle ha orsakat eldsvådan i syfte att komma över försäkringspengar för den högt försäkrade gamla ladugården. Ingenting är bevisat, men man påstår att han på grund av anklagelserna snart sökte sig bort från Tranebo.

Näste ägare blev Axel Andersson genom köp år 1925. Denne Andersson flyttade senare till Enliden vid Mörtetorp.

Efter 15 år 1940 såldes gården nästa gång. Köpare var Linus Gustavsson. Han kom att äga gården fram till 1950.

Han var en driftig ägare som gjorde flera förbättringar av fastigheten.  Bland annat byggdes frontespiser till på bostaden.

Näste ägare var Sköld Karlsson. Han hade en arrendator som hette Sven Söderberg.

Efter bara tre år var det dags för nästa ägarbyte.

Sedan 1953 har gården varit i släkten Erikssons ägo. Först Axel och Edit Eriksson, sedan Tage och Sonja Eriksson. Axel avled 1958 och Tage 1997. Idag ägs gården av Tages dotter och måg, Kerstin och Mats Nilsson. Mellan 1953 och 1973 brukades gården av Tage Eriksson. Från 1973 fram till idag arrenderas jorden av familjen Gustavsson i Storkestorp.

 

————————————————————————-

 

Sittande: Edit och Axel Eriksson.   Stående: Barnen Ingegerd och Tage.