Gårdarna i Tranebo

Tillbaka                                                                                                                                                                                                               

 Tranebo 1:3  södra gården       ———–       Torpet  Hagstugan

 

Tranebo 1:5   norra gården       ————       Torpet  Högmo/Nybygget

Tranebo 1:4  mellangården       ———–        Torpet  Östantorp/Hansbo

 

 

Utdrag angående Tranebo i Häradsrätts protokoll