Mellangården 2

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                     Fortsättning

 

Makarna Karl och Anna Olsson med några av sina barn, 1932 mellangården.

 

———————————————————————————————-

 

Tröskning vid mellangården 1980

 

Harald Karlsson från  norra gården i Tranebo

 

Einar Karlsson  från Beta

 

Simon Olsson  från mellangården Tranebo