Tranebo 1:5 2

Tillbaka

 

Lite historik om tidigare ägare till gården. 

26. Jonas Olofsson f. 3/1 1768 i Åtvids sn

hust. Stina Israelsdotter f. 10/5 i Kätt. sn

barn: Cajsa Greta f. 19/9 1808 i Kätt. sn

Maria Christina f. 18/9 1811 i Kätt. sn

Israel f. 1815 i Kätt. sn

Gifter sig 1807 med Stina. De kommer samma år från Åtvids socken, till Tranebo.

Där skrivs Jonas som ”Brukaren”.

Han skrivs 1808 som dopvittne tillsammans med H. Stina Israelsdotter, som var hans hustru.

Finns 1811 i födelseboken skriven som ”B. ” i Tranebo, när dottern Maria föds.

Han tar troligen över gården samma år.

År 1815 finns han och hustrun Stina i föd.boken när sonen Israel föds. Jonas skrivs som ”B.”

De flyttar troligen 1817 till Beta.

————————————————————————————————————–

27. Israel Zachrisson f. 4/3 1756 i Kätt. sn död 1820

hust. Catarina Erlandsdotter f. 1859 i Tjärstad sn. Död 1832.

Barn: Zachris f. 26/9 1784 i Kätt. sn

Maja Stina f. 19/7 1788 i Kätt. sn

Israel f. 25/9 1797 i Kätt. sn

Han hade tidigare varit ägare i Tranebo, 1781-97. Men flyttade till Beta. Återvänder 1817 och köper gården 1/20 i Tranebo

I HFL 1817-21 står om dom: ” Sjuklig, Utan förmögenhet”.

Israel dör 1820, och gården övertas då av sonen Israel.

Hustrun Catarina skrivs under ” tillhus” , hos sonen. Hon är ” utan förmögenhet”.

Hon dör 1832.

————————————————————————————————————–

28. Israel Israelsson f. 25/9 1797 i Kätt. sn Död 22/1 1863

hust. Anna Andersdotter f. 30/11 1804 i Vårdnäs sn. Död 15/7 1881

barn: Christina Catharina f. 3/8 1835 i Kätt. sn Anna Lena f. 9/6 1837 i Kätt. sn

Peter Gustaf f. 12/11 1839 i Kätt. sn

Clara Christina f. 19/9 1844 i Kätt. sn

Margareta Maria f. 1/12 1850 i Kätt. sn Död 5/3 1865

Tog över gården efter fadern, som dog 1820.

I längden 1822-26 finns även brodern Zachris Israelsson f. 1784 skriven där, men inte som ägare eller så. Däremot skrivs Israel bara som ”Br.”, brukare.

Han gifter sig 1834, och hustrun flyttar då från Vårdnäs socken, till honom i Tranebo.

Ca 1849 sålde/avyttrade han gården till Carl Johansson i Beta. Israel och familjen skrivs då under ” tillhus ” vid gården. Det står att de är ” utfattige ”.

Israel dör 1863. Hustrun bor kvar under ”tillhus” vid gården. Hon skrivs senare som fattighjon. Hon dör 1881.

————————————————————————————————————–

29. Carl Jansson (Johansson) f. 1788 död 1857

hust. Lena Johansdotter f. 6/1 1795 i Kätt. sn död 8/3 1880

Han köpte 1/20 Tranebo av Israel Israelsson 1849.

Han var bosatt och ägde en gård i Beta.

Gården i Tranebo arrenderades av en Erik Persson .

Carl dör 1857.

Hustrun Lena står, efter makens död, som ägare till gården i Tranebo.

————————————————————————————————————–

30. Lena Johansdotter f. 6/1 1795 i Kätt. sn Död 8/3 1880

 

Hon står som ägare till gården, efter det att maken dött 1857.

Gården arrenderas fortfarande av Erik Persson. Denne flyttar med hustrun till Tryserum 1861. I längden 1861-65 står om Erik: ” 20/11 1860 dömd af Kinda Häradsrätt för enfaldt hor. 9/9 delgifvit Past. Emgetet i Tryserum att Eric Persson vid Kinda H.R. är dömd för enfaldt hor”.

I november 1861 kommer en ny arrendator: Anders Peter Jönsson med familj. De stannade till juni 1865 då de flyttade till Tjärstad socken.

I december samma år kommer en ny arrendator vid namn Nils Peter Gudmudsson. Han kom då från Hålebo.

Och hon står som detta ända till sin egen död, 1880

 

Flygelbyggnad vid gården

————————————————————————————————————–

31. Salomon Svensson i Tomasbo, Åtvids socken.

 

Han köper troligen gården 1880, av dödsboet efter änkan Lena Johansdotter.

Skrivs som ” Handlare” och bor i Tomasbo i Åtvids socken.

Gården fortsätter att arrenderas av den tidigare arrendatorn, Nils Peter Gudmundsson. Men denne dör redan 1881, och arrendet övertas då av Jakob Johansson, som bor i en annan gård under Tranebo.

År 1885 övertar en, Gustaf Adolf Nilsson, arrendet. Han hade tidigare varit dräng och arbetare på gården.

Salomon har gården till 1895. Och 1896 flyttar arrendatorn till Vårdnäs socken.

Karl Gustaf Fallman köper 1895 gården.

————————————————————————————————————–

32. Karl Gustaf Fallman f. 25/5 1852 i Kätt. sn

hust. Matilda Charlotta f. 15/11 1855 i Åtvids sn.

barn: Oskar Leander f. 21/5 1885 i Kätt. sn

 

Gifta 1882.

Kom med hustru och barn, från Dalhems socken , till Tranebo, 1895.

Han har då köpt gården 1/20 Tranebo.

År 1920 skrivs sonen Oskar Leander som arrendator för gården, och Karl Gustaf fortfarande som ägare. Senare under det året övertar sonen ägandet av gården.

————————————————————————————————————–

Oskar Fallman f. 21/5 1885

h.

barn:   Gunnar

 

Son till ovanstående ägare, Karl Gustaf Fallman. Oskar övertar gården 1920.

Han driver den till 1946, då den säljs till Axel Karlsson.

————————————————————————————————————–

33. Axel Karlsson

hustr. Anna Karlsson

barn: Gunvor

Maivor

Harald

 

Köpte 1946 gården av Oskar Fallman. Driver den till 1965 då sonen Harald övertar gården.

————————————————————————————————————–

34. Harald Karlsson

Övertar gården efter fadern Axel 1965. Den ende aktive lantbrukaren i Tranebo idag, 2003.

      Harald Karlsson