Tranebo 1:5   norra gården 

Tillbaka                                                                                                                                                                                                           Fortsättning

 

Bostadshuset Tranebo 1:5 år  2003

 

Nordligaste gården är Tranebo 1:2A, och skrivs i gamla längder som en gård på 1/20 mantal.

I boken ” Sveriges Bebyggelse” från 1951, skrivs följande om gården:

” Tranebo 1:2, Mormorsgruvan: 24 ha, 10 åker, 14 skog m.m.

Tax. 15.700. Trä, omkr. 1900, 4 rum 1 kök, 1 hall. El.

Flygelbyggn., trä, 1921, 2 rum, 2 kök. El.

Ekonomibyggn., trä, omkr. 1880, för 2 hästar o. 8 nötkr.

—– Lantbr. Axel o Anna Karlsson; barn: Gunvor, Maivor, Harald ”

———————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

Axel och Anna Karlsson    1933                                                      fr.v. Gunvor, farmor, Harald, Maivor   år 1940 i Norrby.

 

————————————————————————————————————————————————-

   

Nuvarande ägare Harald Karlsson köpte fastigheten av sin far 1965. Fadern Axel Karlsson ägde gården mellan åren 1946- 1965. Före dessa ägare innehades gården av två generationer Fallman, Karl Fallman och Oskar Fallman.

Ladugården byggdes ca 1880 och bostaden runt år 1900.

År 1921 byggdes en arrendators-bostad, under Fallmans tid var nämligen gården tidvis utarrenderad. Till gården hörde också en såg och en kvarn i anslutning till övriga byggnader, dessa var drivna av en råoljemotor.

Av Oskar Fallmans barn fanns ingen som ville driva gården vidare. Oskars son Gunnar ägnade sig istället åt studier till frikyrko-predikant. Därför blev den till salu år 1946.

Axel hade innan han köpte gården 1946, varit sadelmakare. Men i mitten av 1940-talet minskade antalet hästar och sadelmakaryrket var på nedåtgående.

Axel var född i Norrby i närheten av Önhult. Fadern C.J Karlsson drev också sadelmakeri fram till sin död 1925. Axel och brodern Elis lärdes upp av fadern till yrket och tillsammans drev de rörelsen. Mellan åren 1931 till 1946 fanns verksamheten där pingstkyrkan Åtvidaberg är belägen idag. Brodern drev efter 1946 ensam sadelmakeriet fram till sin pensionering.

Axels hustru Anna dog redan 1954. Tillsammans hade de tre barn, varav sonen Harald numera är den enda aktive lantbrukaren i Tranebo.

Sedan 1985 brukar han också granngården Tranebo 1:4.

Under gården låg torpet Högmo som var beläget på höger sida invid uppfarten till byn. När torpet revs flyttades detta och uppfördes vid Björkelund i Beta.

Byns gamla karta har tappats bort. Förmodligen i samband med att granngården 1:3 gick i handel flera gånger under 1920 till 1950.