Ägolängd 1

  Tillbaka                                                                                                                                                                                              Fortsättning   

 

 

Lite mer om ägarna till Dockekulla.   Numren visar var de är på föregående sida. 

 

 

00.

Gudmund Stephansson

hust. Cherstin Larsdotter

barn: Stephan

Lars

Britta

Cherstin

Lena

Skrivs i HFL 1733-47 under ”Dåckekulla”. Möjligen tar hans son över senare.

—————————————————————————————————————-

0.

 Stephan Gudmundsson 

hust. Brita Persdotter

barn: Helena

Son till ovanstående. Finns i HFL 1733-47.

—————————————————————————————————————-

1.

Stephan Håkansson   f. 1716 i Kätt. sn Död 1795.  

hust. Anna Jonasdotter f. ca 1721 i Tjärstad sn. död 1797

barn: Petter f. ca 1757

Ingeborg f. ca 1767

Johan f. ca 1764

 

Stephan finns med i längden från 1778-82 under Dockekulla.

Dottern Ingeborg gifter sig med Pehr Isaksson 1786 och de tar då troligen över gården

Stephan dör av ”ålderskrämpor”, 79 år gammal. Hustrun Anna dör 1797 av ”feber”.

—————————————————————————————————————-

2.

Lars Andersson   f. ca 1717 

hust. Catharina f. ca 1735 död 1795

barn: Gudmund f. ca 1857. Tjänar ca 1779 i Långnäs.

Brita f. ca 1754 Död 1786

Anders f. ca 1757

 

Lars finns i längden 1778-82 under Dockekulla.

Sonen Anders flyttar ca 1782-83 till St. Lars församling.

Dottern Brita gifter sig ungefär då med Jonas Gustafsson, och de tar då troligen över gården.

—————————————————————————————————————-

3.

Pehr Isacsson   f. 1755 i Wist sn.  

hust. Ingeborg Stephansdotter f. 1767 i Kätt. sn

barn: Isac f. 1786 i Kätt. sn

Anna Lisa f. 1789 i Kätt. sn

Jöns f. 1792 i Kätt. sn.

Catharina f. 1795 i Kätt. sn

Lena f. 1797 i Kätt. sn.

 

Han kom 1784 från Vist socken. Han skrivs som ”dräng” i vigselboken. Gifte sig 1786 med dottern till ägaren. Och de tar då troligen över gården.

Familjen flyttar sedan 1798 till Vist socken.

—————————————————————————————————————-

4.

Jonas Gustafsson   f. 1752 i Eneby sn.  

1hust. Brita Larsdotter f. ca 1754 Död 1783

2hust. Maria Persdotter f. 1758 i Tjärstad sn.

barn: Catharina f. 1785 i Kätt. sn

Stina f. 1789 i Kätt. sn

Anna f. 1793 i Kätt. sn

 

Jonas gifter sig med dottern till ¼ ägaren Lars Andersson 1783, och de tar troligen över gården då. Men hustrun dör 1783. Jonas gifter då om sig, 1786, med Maria Persdotter.

Familjen flyttar 1798 till Åtvids socken.

—————————————————————————————————————-

7.

Johan Svensson  f. 1786 i Kätt. sn. Död 1864.  

hust: Anna Simonsdotter f. 1780 i Kätt. sn. Död 1852.

barn: Anna Lena f. 1813 i Kätt. sn.

Cajsa f. 1815 i Kätt. sn. Död 1816.

Stina Cajsa f. 1818 i Kätt.sn.

styvsöner: Johan Petter Jonsson f. 1800 i Kätt. sn

Simon Jonsson f. 1802 i Kätt. sn.

Salomon Jonsson f. 1810 i Kätt. sn.

 

Bror till Nr 10, Eric Svensson.

Far till Nr 9`s och Nr 13´s hustrur.

 

Johan var son till bonden Sven Johansson i Långnäs.

Hustrun är först gift med ¼ bonden Jonas Persson från Långnäs. Denne dör 1810 i Lungsot.

Johan är först dräng på gården, han kom dit 1812, men gifter sig 1813 med änkan.

År 1822 flyttar han med familjen till Dockekulla där han blir ägare till 5/16.

Dottern Stina Cajsa gifter sig 1835 med Petter Olofsson. De övertar då 3/16 av gården, och Johan har då kvar 1/8.

I längden 1841-45 står det att han äger 1/8 och att han arrenderar ut den till mågen Petter Olofsson.

År 1852 gifter sig dottern Anna Lena. Hon och maken övertar då 1/16 av Dockekulla.

Johan har då kvar 1/16, men den arrenderar han ut till Anna Lena och maken.

Johans hustru, Anna Simonsdotter, dör 1852 av ålderdom 71 år gammal, och Johan dör 9/4 1864, 77 år gammal.

Johans del övertas då av dottern Anna Lena och maken Karl Johan Persson.

—————————————————————————————————————-

8.

Johan Johansson f. 1790 i Kätt. sn Död 1862  

hust. Anna Stina Danielsdotter f. 1794 i Hägerstad sn.

barn: Jonas Peter f. 1817 i Kätt. sn.

Carl Johan f. 1819 i Kätt. sn.

Stina Cajsa f. 1822 i Kätt. sn. Död 1840

 

Kusin med Nr 7 Johan Svensson och Nr 11 Eric Svensson.

Bror till Nr 12 Salomon Johansson.

 

Han bor med föräldrar och syskon i Beta där fadern är bonde.

Johan flyttar 1806 till Långnäs och till bonden Gudmund Johansson, som troligen var hans farbror. Han skrivs som ”gossen” där. Han flyttar hem till Beta igen 1807.

År 1809 flyttar han till Åtvids socken, för att 1812 åter komma hem till Beta.

Troligen för att fadern dör det året.

Han stannade i Beta till 1816, då han flyttar till Långnäs, där han skrivs som 1/8 brukare.

Det är troligen en annan farbror, Sven Johansson, som dött, och då arrenderar han sterbhusets ägor. Han skrivs också som 1/16 brukare i Dockekulla.

I nästa längd, 1817-21, står han som 1/8 bonde i Långnäs, och arrenderar 1/16 i Dockekulla.

Han gifte sig 1817.

I nästa längd står att han äger 3/16 av Dockekulla, hur länge han gjort detta är osäkert.

Ca 1829 övertar kusinen Eric Svensson 1/8 av Johans del i Dockekulla.

Denne Eric Svensson, Nr 11, är bonde i Långnäs.

Johan har nu kvar 1/16 av Dockekulla.

År 1838 övertar brodern Salomon Johansson , Nr 12, Johans del i Dockekulla.

Johan har nu ingen mark kvar där, han skrivs i längden 1846-50 som 1/8 ägare i Långnäs.

Han skrivs också som ” Kyrkvärd”.

Johan dör 3/6 1862, 71 år gammal. Gården i Långnäs övertas av Petter Olofsson.

Hustrun till Johan skrivs ” på undantag”.

—————————————————————————————————–

9.

Petter Olofsson  f. 1807 i Kätt. sn. Död 1870   

1hust. Stina Cajsa Johansdotter f. 1818 i Kätt. sn. Död 1846.

barn: Johan Petter f. 1838 i Kätt. sn.

Anna Maria f. 1844 i Kätt. sn.

 

2.hust. Anna Lena Nilsdotter f. 1810 i Kätt. sn. Död 1874

barn i tidigare äktenskap med Gudmund Johansson:

Brita Christina f. 1832 i Kätt. sn.

Carl Johan f. 1834 i Kätt. sn.

Lena Catharina f. 1837 i Kätt. sn.

Nils Peter f. 1840 i Kätt. sn.

Sven f. 1844 i Kätt. sn.

 

Svärson till Nr 7 Johan Svensson

Far till Nr 15 Johan Peter Pettersson och Nr 16 Anna Maria Pettersdotter

 

Han bor med föräldrar, Olof Detlovsson och Maja Nilsdotter, och syskon i Hålebo.

Syskonen var: Stina Kajsa f. 1795, Nils f. 1797, Anders f. 1800, Anna Maja f. 1810.

Fadern var bonde i Hålebo, men han dör 1823. Alla barnen får en del av dennes mark, men på Petter finns inget markerat att han fick något. Han flyttar 1824 till Härsjö. Där blir han dräng hos brukaren Gudmund Jaensson.

År 1827 flyttade han från Härsjö och till Vårdnäs socken. Därifrån flyttar han 1833, och då hem till Hålebo. Där blir han troligen dräng hos sin bror Nils, som skrivs som ”Bond.”, bonde.

I längden 1826-31 står: ” Berömligt och Hedrande Vitsord från Vårdnäs”.

Petter flyttar 1835 till Dockekulla där han skrivs som ” Brukaren” under bonden Johan Svensson. Petter arrenderar troligen mark av honom.

Petter Olofsson gifter sig 1/1 1836 med en dotter, Stina Cajsa Johansdotter, till bonden.

Han skrivs nu både som ”Brukaren och Ägaren”. Det står att han äger 3/16 av Dockekulla. Denna del han troligen förvärvat av svärfadern, eftersom hans del skrivs till 1/8.

I nästa längd, 1841-45 står att han brukar 1/8 och äger 3/16. Han arrenderar då troligen också svärfaderns mark.

Hustrun Stina Cajsa dör 1846 av lungsot, endast 28 år gammal. Petter gifter om sig 1847 med en änka, Anna Lena Nilsdotter, från Beta. Hon och fyra av barnen från det tidigare äktenskapet, flyttar till honom samma år.

Nu brukar Petter endast sina egna 3/16 av Dockekulla.

I husf. längden 1851-55 står att han äger ¼ av hela Dockekulla, detta beroende på att han övertagit 1/16 av Eric Svensson från Långnäs. Han övertog också 1/16 från Johan Johansson, också han från Långnäs, men denna del skrivs på hans omyndiga barn från förra giftet. Men Petter arrenderar den delen så länge.

Sonen Johan Peter Pettersson arrenderar all hans mark, som är på ¼ .

Petter Olofsson dör 1870, och då tar sonen över större delen av hans mark i Dockekulla.

Dottern Anna Maria fick 1/32 i arv.

Hustrun Anna Lena flyttar senare under 1870 till Gröndalen under Långnäs, där sonen Sven Gudmundsson äger en gård. Anna Lena dör 1874.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Fortsättning