Ägolängd 2

Tillbaka     

 

10.

 

Eric Svensson   f. 1789 i Kätt. sn. Död 1852. 

hust. Cathrina Nilsdotter f. 1790 i Vårdnäs sn.

hennes barn i förra giftet:

Anna Brita Johansdotter f. 1813 i Kätt. sn.

Nils Gustaf Johansson f. 1816 i Kätt. sn.

gemensamma:

Sven Johan f. 1825 i Kätt. sn.

Salomon f. 1828 i Kätt. sn.

Eric Jacob f. 1832 i Kätt. sn.

 

Bror med Nr 7 Johan Svensson.

Kusin med Nr 8 Johan Johansson.

Styvfar till Nr 11 Nils Gustaf Johansson

 

Han bor med föräldrar, Sven Johansson och Lena Axelsdotter, och syskon i Långnäs, där fadern är bonde. Denne dör 1807. Och brodern Johan Svensson tar över bruket av gården.

Eric flyttar 1809 till en annan gård i Långnäs, som bonden Jonas Persson ägde. Där blir han dräng. Bonden dör 1810, och brodern Johan, som skötte sin föräldragård när fadern dog, flyttade till hennes gård och gifte sig med änkan.

Då flyttade Eric hem och tog över bruket av föräldrarnas gård, som Johan tidigare haft. Den betecknades 1/8 Långnäs. År 1816 arrenderar han ut marken i Långnäs till kusinen Johan Johansson.

Han gifter sig 1824 med änkan Cathrina Nilsdotter, som bodde på ¼ Långnäs. Hennes tidigare man hette Johan Gudmundsson. Efter hans död arrenderade Johan Johansson marken.

Catharina flyttar 1824 med dottern Anna Brita och sonen Nils Gustaf , till Eric på hans gård i Långnäs.

År 1829 köper han troligen 1/8 i Dockekulla av kusinen Johan Johansson. Denne hade tidigare 3/16 , men i husförhörslängden står att han nu har 1/16 och Eric har 1/8 av Dockekulla.

Han överlåter ca 1841-45 , 1/16 av sin del i Dockekulla till styvsonen, hustruns son i sitt tidigare äktenskap, Nils Gustaf Johansson. Eric har nu kvar 1/16.

Han dör 31/3 1852, och då övertar Petter Olofsson hans del i Dockekulla.

——————————————————————————————————–

11.

Nils Gustaf Johansson      f. 1816 i Kätt. sn Död 1847  

 

Styvson till Nr 10 Eric Svensson

 

Bodde med föräldrar, Johan Gudmundsson och Catharina Nilsdotter, och syskon i Långnäs, där fadern var bonde. Fadern dör 1821 av ” blodstörtning”, 39 år gammal.

Modern gifter 1824 om sig, med en bondson, Eric Svensson, från en annan gård i Långnäs.

De flyttar till honom samma år.

I HFL 1841-45 står att Nils Gustaf äger 3/16 av Långnäs. Det är möjligen arvslotten efter fadern. Han övertar även 1/16 Dockekulla av styvfadern Eric Svensson, någon gång under denna period

Men den 14/2 1847 dör Nils Gustaf, 30 år gammal.

Delen i Dockekulla övertas nu av Petter Olofsson ???????.

—————————————————————————————————————-

12.

Salomon Johansson     f. 1798 i Kätt. sn.   

hust. Anna Lena Samuelsdotter f. 1816 i Kätt. sn.

barn: Anna Stina f. 1839 i Kätt. sn. Död 1842

Carl Johan f. 1841 i Kätt. sn. Död 1842

Johanna Mathilda f. 1843 i Kätt. sn.

Anna Christina f. 1848 i Kätt. sn.

 

Bror till Nr 8 Johan Johansson

Kusin med Nr 7 Johan Svensson och Nr 10 Eric Svensson

 

Han växer upp i Beta hos föräldrarna, Johan Johansson och Stina Carlsdotter, och syskon. Fadern var bonde. Denne dör 1812, och då tar brodern Carl över som brukare av Sterbhuset.

Salomon flyttar 1823 till Långnäs där han blir dräng hos bonden Johan Petter Jonsson.

År 1826 flyttade han hem till föräldragården i Långnäs. Där skrivs han som dräng hos brodern.

Han flyttar år 1831 till Dockekulla står det i husf. längden, men under Dockekulla står det att han

” Wistas i Betha ”. Troligen var det så att det nu blev delning efter fadern, och att Samuel fick faderns 1/16 i Dockekulla.

I nästa längd , 1836-41, skrivs han som 1/16 bonden under Dockekulla. Han gifte sig 1838 med Anna Lena.

På hösten 1842 dör sonen Carl Johan av rödsot, och dottern Anna Stina av lunginflammation.

Salomon övertar 1/8 i Hålebo ca 1844. Det var hustruns föräldrahem, och fadern dog 1842. Troligen så köper han det av sterbhuset, eller också ärver hustrun det.

Återstoden av familjen flyttar 1845 till gården i Hålebo, och delen i Dockekulla övertas då av Petter Olofsson.

År 1847 säljer Salomon gården till en Anders Gustaf Andersson , och de flyttade då tillbaka till Dockekulla. Troligen köper han Nils Gustaf Johanssons del där, då denne dör 1847.

I längderna framöver står att han är ” svagsint” och ”Klensint”.

Dottern Johanna Mathildas man arrenderar gården. År 1870 flyttar dom till Vårdnäs socken, och då följer Salomon och hustrun med dit.

Salomons del i Dockekulla, 1/16, övertas av Petter Olofsson.

—————————————————————————————————————–

13.

Karl Johan Persson  f. 1821 i Kätt. sn. Död 1891.  

hust. Anna Lena Johansdotter f. 1813 i Kätt. sn. Död 1889.

hust. barn i tidigare gifte : Johan Petter f. 1843 i Kätt. sn

Erik Göran f. 1846 i Kätt. sn.

gemensamma: Karl Johan f. 1854 i Kätt. sn.

 

Gift med Nr 7 , Johan Svenssons, dotter.

 

Fadern hette P. Hultgren och modern Margareta Nilsdotter.

Hustrun var tidigare gift med bonden Lars Eriksson i Västersum västergård. Denne dör 1849.

Karl Johan gifter sig 1850 med änkan Anna Lena. Det står inte varifrån han kommer, han bara dyker upp i längden och gifter sig.

Hustrun har en far som äger mark i Dockekulla. De flyttar 1852 dit och övertar då 1/16 av dennes mark. Men han arrenderar även svärfaderns del, 1/16.

År 1864 dör svärfadern, och då övertar de även hans del, och äger nu 1/8 av Dockekulla.

Sonen till Anna Lena och Lars Eriksson, Erik Göran, flyttar 1868 till N. Amerika.

Den del som Karl Johan äger, arrenderas av Jonas Johansson i Mörtetorp.

I husf. längden 1878-83 skrivs Karl Johan och hustrun ”på undantag”. En systerson till hans hustru , Johan Peter Petersson, övertog då hans del i Dockekulla.

Hustrun dog 16/12 1889, 76 år gammal. Karl Johan dör 17/1 1891, 69 år gammal.

 

15.

Johan Peter Pettersson  f. 1844 i Kätt. sn. 

1 hust. Johanna Mathilda Gustafsdotter f. 1850 i Dalhems sn. Död 1874.

2 hust. Carolina Mathilda Andersdotter f. 1853 i Tjärstad sn.

barn: Johan Axel f. 1875 i Kätt. sn. Död 1877.

Peter Gereon f. 1877 i Kätt. sn.

Jenny Maria f. 1880 i Kätt. sn.

Johan Axel f. 1882 i Kätt. sn.

Anna Carolina f. 1887 i Kätt. sn.

Ester Mathilda f. 1890 i Kätt. sn.

 

Son till Nr 9 Petter Olofsson

Bror till Nr 16 Anna Maria Pettersdotter

 

Bor med föräldrarna, Petter Olofsson och Stina Cajsa Johansdotter, och en syster, Anna Maria, i Dockekulla. Fadern var bonde där.

Modern dör 1846, endast 28 år gammal. Fadern gifter om sig 1847.

År 1852 arrenderar Johan Peter faderns mark i Dockekulla. Den delen är på 5/16.

Johan Peter gifter sig 1869 med Johanna Mathilda.

Fadern dör 1870. Då får Johan Peter och systern Anna Maria ut sina arv. Johan Peter äger nu 11/32 och arrenderar även systerns 1/32.

Hustrun dör 18 april 1874, bara 23 år gammal. Johan Peter gifter då om sig , redan den 29 december samma år, med Carolina Mathilda.

År 1880 övertar han 1/8 av Carl Johan Persson i Dockekulla, vilket betyder att han nu brukar hela Dockekulla och äger allt utom systern Anna Marias 1/32.

Systern dör 1902, och då övertar Carl Johan hennes del, och då äger och brukar han hela Dockekulla.

År 1914 övertar sedan sonen Peter Gereon gården.

 

16.

Anna Maria Pettersdotter  f. 1844 i Kätt. sn. Död 1902.   

 

Dotter till Nr 9 Petter Olofsson

Syster till Nr 15 Johan Petter Pettersson

 

Bor med föräldrarna, Petter Olofsson och Stina Cajsa Johansdotter, och en bror, Johan Peter, i Dockekulla. Fadern var bonde där.

Modern dör 1846, endast 28 år gammal. Fadern gifter om sig 1847.

År 1862 arrenderar brodern Johan Peter hela faderns del i Dockekulla. Anna Maria skrivs då som piga hos honom.

Fadern dör 1870. Då får Johan Peter och Anna Maria ut sina arv, och hon får då en del på 1/32 i Dockekulla. Denna del arrenderas av brodern. Hon bor troligen hos honom.

Hon bor kvar där till sin död, 1902. Han var då 58 år gammal.

Hennes del i Dockekulla övertas då av brodern Johan Peter.

—————————————————————————————————————–

17.

Peter Gereon* Pettersson    f. 1877 i Kätt. sn.  

hust. Sigrid Elisabeth Johansson f. 1887 i Kätt. sn

barn: Per Erik Arne f. 1913 i Kätt. sn.

Jan Vilhelm Tage f. 1915 i Kätt. sn.

Bengt Axel Olof f. 1917 Död 1917

Hans Olof Gunnar f. 1919 i Kätt. sn.

Börje

Bengt

 

Son till Nr 9 Petter Olofsson

Bror till Nr 16 Anna Maria Pettersdotter

 

Gereon övertar gården 1914 av sin far, Johan Peter Pettersson.

—————————————————————————————————————-

18.

Per-Erik Dockberg  f. 1913 i Kätt. sn.