Långnäs 2

Tillbaka                                                                                                                                                                                                          Fortsättning

 

Historia

Gert Svensson, från Gård 1, har en kusin som släktforskat. Och denne har nu hittat personer som, bott i Långnäs i början av 1300-talet.

Det var en riddare och riksråd vid namn Filip Ulfsson Ulv. Det skrivs att han bodde i ” Langanaes ”. Han ägde även gårdar i

Småland, Södermanland, Uppland och även i Danmark.

Denne Filip Ulfsson fick tre söner, Ulf, Karl och Bengt. Filip var född ca 1300 i Långnäs och blev sedermera riddare och ståthållare. Hans sätesgård blev Duseborg i Valkebo härad i Östergötland.

(mer info se nedan)

Sonen Bengt blev bl.a. häradshövding i Kinda härad. Han har daterat brev med Långnäs, Kettilstad sn i Kinda härad i Östergötland.

Långnäs och Dockekulla tillhörde sedan på 1500-talet den Ekebladska släkten och hölls i denna släkts ägo inemot mitten av följande århundrade, då båda gårdarna och även Brevassa, kom att tillhöra Viksholm i Hägerstad socken.

Som ägare skrivs under 1600-talet bl. a , Jöran Ulfsparre, år 1726 fru Spens.

Sedan ägdes det under större delen av 1700-talet till Skedevi i Tjärstad socken.

Det är osäkert när det övergick i privat ägo, men troligen i början av 1800-talet.

Det berättas att vid Lustabacken , skulle det för länge sedan ha funnits ett lustslott eller jaktslott. Man skulle kanske kunna tänka sig , på den tiden Långnäs ägdes av Viksholm eller Skedevi, att det kom ”höga herrar” och jagade här i skogstrakten, och att de hade något slags övernattningsställe här. Eller också var det riddarna från 1300-talet som hade något slags slott här.

Lustabacken ligger på höger sida, om man åker från Långnäs mot Gröndalen.

Det finns även en berättelse om att under Dackefejden, då det var oroliga tider, så körde man ut alla sina värdesaker, guld och silver, i sjön Åländern. Där sänkte man dom, så att ingen skulle kunna komma åt dom. Men när sedan orostiderna var över, och värdesakerna skulle hämtas, så hittade man dom inte. De är fortfarande inte återfunna.

 

 

Filip Ulfsson (Ulv). Riddare, riksråd. Känd mellan 1296 och 1333. Död efter 1333. Nämnes tidigast 1296. Blev något av åren 1296-1303 riddare – alltså dubbad antingen vid konung Birgers bröllop 1298 eller vid dennes kröning 1302 – och senast 1305 riksråd, vilket han var ännu 1322 och sannolikt ännu 1333. Uppges ha bott bott i ”Langanæs”, som identifierats med Långanäs, Kettilstad sn i Kinda hd i Östergötland. Hade landbohemman i Bobergs, Göstrings, Lysings och Memmings hd i Östergötland, Norra Vedbo och Sevede hd i Småland, Bro, Norunda och Rasbo hd samt Åkers skplg i Uppland, Öknebo hd i Södermanland samt på Själland i Danmark. Var i livet ännu 1333. Vapen: 3 bjälkvis ställda och stolpvis ordnade pilspetsar och ulv. – Gift först med en dotter eller åtminstone en nära släkting till riddaren och riksrådet Karl Gustavsson (2 korslagda stavliljor) och sedan med Gödelin Gotskalksdotter. Gift 1:o Gift 2:o med Botzlana (Gödelin) Gotskalksdotter (van Kyren). (Levde ännu 1341. Även kallad Gödelin, vilker torde vara ett smeknamn, bildat på faderns förnamn Gotskalk. Säges ha levat 1332 och ännu 1341. Familjebanden belysas av en odaterad regest, enligt vilken »fru Gödelin, Filip Ulfssons efterleverska» skall till sina söner Bengt och Erik Filipssöner ha överlåtit jordagods i Bobergs hd i Östergötland, vidare av Filip Ulfssons försäljning av själländska gods till (svärfadern) Gotskalk van Kyren före 1327, och av att Filip Ulfsson har en sonson med namnet Gotskalk (Bengtsson). [ÄSF s 67-68, 298].) Far: Gotskalk van Kyren. Riddare. Död före 1327. »Godescalus de Kyren et fratres» nämns 1293 som söner till den då avlidne Ivan de Kyren. Synes vara den riddare Gotskalk de Kyren, som är sigillvittne för hertig Erik Magnusson, då denne upptar lån i Lübeck 1312. Bevittnar 1312 i Varnhems kloster hertigens privilegiebrev för Lübeck. Nämnes bland hertig Eriks män i fredstraktaten i Helsingborg 1313. Har av (mågen) Philippus Ulfsson (Ulv) köpt gods på Själland. Var död 1327.