Långnäs gård nr 3

Tillbaka                                                                                                                                                                                                               Fortsättning

Gård 3   2003

 

I boken ” Sveriges Bebyggelse ” från 1951 står:

” Långnäs 1:4, Mormorsgruvan:

49 ha, 13 åker, 36 skog m.m. Tax. 32 100. Trä, 1933, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll.

El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomibyggn. trä, 1913, för 4 hästar o. 15 nötkr.

Arr. lantbr. Göte Svensson.

— Änkefru Ester Svensson ”

 

Ladugård vid gård nr 3