Långnäs gård nr 3 Ägolängd

Tillbaka                                                                                                                                                                                                      

 

Jonas Persson f. 1765 i Kätt. sn Död 1810

h. Anna Simonsdotter f. 26/5 1780 i Kätt. sn

barn:

Johan Petter Jonsson f. 21/1 1800 i Kätt. sn

Simon Jonsson f. 15/9 1802 i Kätt.sn

Salomon Jonsson f. 8/4 1810 i Kätt. sn

Han var bonde i Långnäs. Han dog 1810. Hustrun gifte 1813 om sig med en dräng på gården.

 

———————————————————————————————————-

Johan Svensson f. 24/11 1786 i Kätt. sn

h. Anna Simonsdotter f. 26/5 1780 i Kätt. sn

hennes barn i tidigare gifte:

Johan Petter Jonsson f. 21/1 1800 i Kätt. sn

Simon Jonsson f. 15/9 1802 i Kätt.sn

Salomon Jonsson f. 8/4 1810 i Kätt. sn

deras gemensamma:

Anna Lena f. 17/5 1813 i Kätt

Stina Cajsa f. 2/5 1818 i Kätt. sn

Johan var från en annan gård i Långnäs. Fadern dog 1807, så han brukade gården där till ca 1811. Då flyttar han till denna gård och skrivs först som dräng.

Han gifte sig 1813 med änkan Anna Simonsdotter som var hustru till ägaren av gården.

Denne dog 1810, så Johan skrivs som ¼ bonden, efter det.

År 1822 flyttar Johan med hustru och de flesta av barnen till Dockekulla, där han arrenderar en gård.

Annas son, Johan Petter, skrivs nu som ägare till denna ¼ Långnäs.

Men det verkar som Johan har kvar 1/12 av ägandet i Långnäs, för i protokollen från Laga Skifte från 1850, skrivs han som ägare till just 1/12 av Långnäs. Denna del övertar dock sonen Johan Petter just under Laga Skifte.

———————————————————————————————————-

 

Johan Petter Jonsson f. 21/6 1800 i Kätt sn Död 9/3 1890

h. Stina Jacobsdotter f. 5/7 1799 i Kätt. sn Död 23/6 1880

barn:

Anna Maja f. 7/12 1823 i Kätt. sn

Jonas Peter f. 3/10 1825 i Kätt. sn

Stina Cajsa f. 31/9 1827 i Kätt. sn

Jacob f. 12/8 1829 i Kätt. sn

Salomon f. 3/4 1839 i Kätt. sn

Han övertar gården 1/4 Långnäs efter modern och styvfadern, då dessa flyttar till Dockekulla 1822. Han gifte sig 1823 med Stina.

Hustrun Stinas far, dör 1826, och i arv får hon 1/16 av den gård han ägde, som var Gröndalen.

Hon säljer den troligen senare till sin bror Anders.

År 1850 står Johan Petter som ägare av 1/6 av Långnäs. Detta står i protokollen från Laga Skiftet. Han övertar sedan ca 1851 1/12 som fadern hade kvar, och han blir då ägare till 1/4 av Långnäs ägor.

Ca 1870-71 tar sonen Salomon över bruket av gården, fadern står fortfarande som ägare.

Ca 1875 övertar sonen Salomon även ägandet av gården och han gifter sig samtidigt.

Johan Petter och hustrun skrivs nu under ”undantag”.

Hustrun dör 1880. Och själv dör Johan Petter 1890.

——————————————————————————–

Salomon Johansson f. 3/4 1839 i Kätt. sn

h. Inga Christina Göransdotter f. 13/7 1851 i Kätt. sn

barn:

Julia Maria f. 9/1 1876 i Kätt. sn Död 8/4 1876

Johan Victor f. 2/9 1877 i Kätt. sn Död 21/6 1885

Salomon Ferdinand f. 24/9 1879 i Kätt. sn

Alma Augusta f. 29/1 1883 i Kätt. sn

Emilia Christina f. 26/3 1887 i Kätt. sn

Han var son till ovanstående ägare av 1/4 Långnäs. Ca 1870-71 tar han över brukandet av gården, men fadern ägde den fortfarande. Men, ca 1875, skrivs Salomon även som ägare, och föräldrarna skrivs då ”på undantag”.

Salomon gifter sig samma år, 1875, med Inga Christina. Hon kom då från Mörtetorp.

Salomon flyttar 1898, med hustru och barn, till Edsberga i Landeryds socken.

Han äger fortfarande gården 1/4 Långnäs, men arrenderar från 1898 ut den till Gustaf Albin Johansson . Denne kom det året med hustru och barn från Kisa socken. De arrenderar det även år 1900.

Troligen togs ägandet av gården över av sonen Ferdinand Johansson.

————————————————————————————-

Salomon Ferdinand Johansson f. 24/9 1879 i Kätt. sn

Tar troligen över ägandet av gården från fadern. Föräldrarna med barnen hade 1898 flyttat till Edsberga i Landeryds socken, men ägde troligen fortfarande gården i Långnäs.

När Ferdinand tog över gården är osäkert. Men troligen arrenderades den under hans tid av Frans Oskar Svensson, från ca 1815. Denne arrendator övertog senare gården.

—————————————————————————————————————–

Frans Oskar Svensson f. 1/12 1876 i Kätt. sn

hust. Ester Maria Sofia Nord f. 12/6 1896 i Kätt. sn

barn:

Karl Oskar Yngve f. 8/3 1916 i Kätt. sn

Axel Göte Carl f. 25/1 1920 i Kätt. sn

 

Gifter sig 6/8 1915. Och han arrenderar troligen gården ifrån detta år. Ägaren är troligen Ferdinand Johansson. I församlingsboken från 1920 skrivs Frans som arrendator under Långnäs. Och i barnens födelselängder skrivs han som ” brukare” i Långnäs.

Senare övertar dock Frans Oskar gården. I boken ” Sveriges Bebyggelse” från 1951 står det att ägaren är ”Änkefru” Ester Svensson, och att arrendatorn heter Göte Svensson.

Detta är då sonen till ägarinnan.

———————————————————————————————————–

Idag, 2003, heter ägaren Niclas och Ann Johansson.