Långnäs 5

Tillbaka                                                                                                                                                                                                                          Fortsättning  

Torp och Stugor under Långnäs

 

Under Långnäs låg/ligger följande torp/stugor: Näset, Udden, Högstorp, Gröndalen, Lindkullen och Sveden.

         finns inte kvar, det revs i på 1930-talet. Virket av detta torp togs till ett av husen vid Gård 2.

De gamla husen vid         är rivna, men där finns idag nyuppbyggda hus.

År 1938 såldes torpet från Gård 1.

, låg på vägen/stigen som går från Stora Gröndalen mot Axsjön. Det är ganska svårt att hitta grunderna idag, men det går att se var det funnits. Torpet fanns bara mellan åren 1806-1821.

 sägs förr endast ha varit ett torp under Långnäs, men blev senare ,  två egna gårdar.

 finns kvar, byggt ca 1895. Det hörde förr till Gård 2, men såldes ca 1951 till privat ägare.

Angående Sveden så är det osäkert om det låg på Långnäs ägor eller om det låg på Sturefors marker. Det har inte hittats några kartor där det visar att hus legat där, men det ”talas” om ett torp på denna plats. Och platsen skulle ha varit norr om Gröndalen, där gränsen till Sturefors går, vid strandkanten av Åländern. Namnet Sveden är heller inte helt säkert, det finns fler namn: ” Skummet ” och ” Skymningen ”, varför det kallades dessa namn, kan man väl låta fantasin få avgöra.

Göran Boson i Gröndalen berättar dock, att hans morfar, Oscar Karlsson i Gröndalen, skulle ha varit med och rivit torpet. Och att detta var besvärligt, för att det var fullt med vägglöss i väggarna.

Soldattorp

Långnäs bildade tillsammans med några gårdar i Valla by en soldatrote. Numret på roten var 103. Det var meningen att Långnäs skulle upplåta mark till ett soldattorp, men så blev inte fallet. Varför, finns inga uppgifter om. Istället förlades soldattorpet till Valla, där det då blev två soldattorp, för några andra gårdar där, bildade en annan rote ihop.

I Långnäs rote var den förste kände soldaten Anders Månsson Luur, ca 1782.

Och den siste som tjänade som livgrenadjär, var Sven August Rosén, och han slutade 1901.

Soldattorpet i Valla kallas idag för Solhäll.

Emellertid fick livgrenadjären Anders Lång, som var verksam till 1840 inom Långnäs rote, tillstånd av Långnäs-bönderna, att vid avskedandet uppbygga en stuga på Långnäs marker.

De avsatte lite mark, där soldaten fick bygga en stuga, och ha lite djur. Denna stuga kom sedan att gå under namnet Näset. Se vidare uppgifter under detta torp.

 

———————————————————————————————-

 

Längst bak till höger står Gottfrid Svensson från Långnäs, Gård 1.

Kortet visar beväringar och är från ca 1901.