Lilla Dockekulla forts.

 Tillbaka                                                                                                                                                                                                     Fortsättning 

Därefter kom en Gösta Hallendorf och drev den vidare. Han kom från en prästfamilj med stor barnaskara. Och det sägs att föräldrarna inte hade råd att kosta på alla barnen en fin utbildning. Fadern hade någon tid varit präst i Rappestad församling utanför Linköping.

Gösta gifte sig under tiden i Dockekulla handelsbod, med en tös från Linköping. Och de bodde då i flygeln vid Dockekulla gård. De blev kvar i 3 år.

 

Dockekulla affär  ca  1951

 

Hallendorf var bekant med Nils Nyberg och dennes hustru Dagmar, och dessa kom att bli de nya lanthandlarna, och de kom att driva affären under den längsta tiden. De hade den ända tills den lades ner, 1962, det året då hustrun Dagmar gick bort. De hade två barn: Dag och Kerstin.

Nils ville inte driva affären vidare efter hustruns bortgång, och det fanns inte heller tillräckligt kundunderlag vid den här tiden för att driva affären vidare.

 

 

 

 

Fortsättning